Novoroční předsevzetí

„… zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“    Filipským 3:13–14

Buď upřímný – kolik předsevzetí z minulého roku jsi dodržel? Říká se, že otálení a průtahy kradou čas. Slibujeme sami sobě,

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám (3)

„Ve tvém jménu radují se celé dny…“ Žalm 89:17, B21

Ano, jsou oblasti naší kultury, které se staví nepřátelsky vůči křesťanské víře. Ale popularita filmů produkovaných během několika posledních let a založených na víře zaskočila dokonce i Hollywood. Mezitím vzrostla popularita učitelů Bible na sociálních sítích natolik, že mají počet shlédnutí jako světské

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám (2)

„… Hospodinova radost je vaše síla!“ Nehemjáš 8:10, B21

Když Nehemjáš psal slova: „… Hospodinova radost je vaše síla!“ (Nehemjáš 8:10, B21), Boží lid právě po svém návratu ze sedmdesátiletého zajetí v Babyloně obnovoval Jeruzalém. Po celou dobu obnovy byl sužován přesilou okolních nepřátelských národů. Podobně hrozivého ražení jsou zprávy, které slýcháme v

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám (1)

„… aby moje radost byla ve vás…“ Jan 15:11

Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Pokud si myslíš, že je dnes všechno špatně, představ si svět, ve kterém žili a sloužili Kristovi učedníci. Nad všemi národy, včetně Izraele, vládla

Kdo je „tvým Saulem“?

„Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno…“        Skutky 9:15

Saul z Tarsu by byl posledním člověkem na zemi, od něhož bychom čekali, že se někdy stane křesťanem, natož že bude autorem poloviny Nového zákona. Když popisoval svůj život před svým setkáním s Kristem, napsal: „… horlivě