Buď tím, kdo povzbuzuje a buduje! (2)

„…dodej mu síly a odvahy…“ 5. Mojžíšova 3:28

Bůh věděl, že Jozue bude potřebovat veškerou možnou pomoc, když vedl Izraelce do zaslíbené země. Proto řekl jeho mentorovi Mojžíšovi: „…dodej mu síly a odvahy, neboť on přejde v čele tohoto lidu a rozdělí jim do vlastnictví zemi, kterou uvidíš.“ Bůh poznal, že Mojžíš byl

Buď tím, kdo povzbuzuje a buduje! (1)

„Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují…“ Přísloví 3:27

Ve 20. letech dvacátého století byli Chisholmsovi typickými představiteli americké vyšší společnosti. Everlina, jejich hospodyně, s nimi byla 45 let, a když za ní přijela její neteř, vzali tu malou dívku pod svá křídla. Krásně zpívala a paní Chisholmsová, zkušená hudebnice, se jí zeptala, jestli

Modlitba, na kterou Bůh odpovídá

„Jejich volání o pomoc vystupovalo…k Bohu.“ 2. Mojžíšova 2:23

Právě když si Izraelci mysleli, že život už nemůže být horší, tak se to stalo! Faraon jim odmítl dát slámu a přikázal jim vyrábět stejné množství cihel. V tom okamžiku se staly tři věci:
1) „…Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál“ (v.

Nauč se odpočívat

„Sedmého dne dokončil Bůh své dílo…“ 1. Mojžíšova 2:2

Jsi stále unavený? Dokonce hned po probuzení? Chodíš stále k lékaři, ale ten nemůže najít nic, co by s tebou bylo v nepořádku? Možná prožíváš syndrom vyhoření. Dlouhé období přílišné námahy může způsobit vyčerpanost, nespavost a stres. Dalšími signály vyhoření jsou pláč bez důvodu,

Získej své děti pro Krista

„Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky…“ Izaiáš 54:13

Začátkem 19. století napsal švýcarský pedagog Johann Pestalozzi: „Ten nejlepší způsob, jak se dítě naučí o Bohu, je, když zná skutečného křesťana. Ten nejlepší způsob, jak objevit sílu modlitby, je žít s rodiči, kteří se modlí.“ Věděli jste, že podle statistiky si 85% všech dětí