Pokud jsme ochotni zaplatit cenu

„Já kárám a trestám ty, které miluji…“ Zjevení 3:19

Když Ježíš oslovoval církev posledních časů, řekl: „Vždyť říkáš: ,Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji!‘ A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby

Život v hojnosti

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10

Jeden mladý bubeník z Armády spásy svědčil při pouličním shromáždění o své minulosti: „Než jsem se stal křesťanem, pil jsem a hrál jsem hazardní hry, ale už to nedělám. Klel jsem a nadával, byl jsem sukničkář, ale to

Udělej skok víry (2)

„Věřit Bohu znamená…být si jist tím, co nevidíme.“ Židům 11:1

Jednoho dne se dvě housenky trmácely nahoru do kopce, když si všimly motýla, který se pohyboval sem a tam nad jejich hlavami. Jedna z nich se otočila k té druhé a řekla: „Nikdy mě nedostaneš nahoru!“ Pozvedni svoje oči a udělej

Udělej skok víry (1)

„…dejte vy jim jíst!“ Matouš 14:16

Lee Brown si všimla malé dívky, která žebrala v jejím sousedství. Později ji hledala, ale v místní škole ji nemohla najít. Toho dne se Lee Brown rozhodla udělat změnu pro další děti tím, že finančně podporovala první třídu v jedné z nejméně fungujících škol ve

Prostě to udělej!

„Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.“ Jakub 1:6

Bible říká: „Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí“ (Jakub 1:6-8). Tato pasáž platí specificky tehdy, když