Buď houževnatý

„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol…“    Skutky 20:24

Pavel napsal: „Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil

Kristus, který otevírá oči

„A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.“ Lukáš 24:15

Po Ježíšově ukřižování se Kleofáš a jeho společník vraceli domů, cestou vedoucí do Emauz. „… připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi“ (Lukáš 24:15). Jejich naděje ležela pohřbená v hrobě; jejich víra

Vědět, za co bojovat

„… běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14

Nejchudším člověkem na zemi není ten, kdo nemá peníze, ale ten, kdo nemá vizi od Boha. Vize vyžaduje víru a zaměření. Pokud nevíš, co stojí za to, abys o to bojoval, riskuješ, že:1) Budeš bojovat ve špatných bitvách.2) Budeš bojovat v nesprávnou dobu.3)

Bůh v tobě pracuje (2)

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13

Pavel napsal: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí (tj. dává vám energii, sílu a touhu), že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Jsme náchylní dovolit, aby nejrůznější věci vytlačily Boha

Bůh v tobě pracuje (1)

„… a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“    Filipským 1:6

Pavel napsal věřícím ve Filipech, že Bůh pracuje v každém z nich. Jak úžasná pravda! Napsal: „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a