Vyznávej hříchy

„… řekl jsem: ‚Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.‘ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“    Žalm 32:5

Když v životě úmyslně hřešíš, bouříš se proti Boží vládě a nebudeš z toho mít dobrý pocit. Ale tento nedobrý pocit je důkazem, že jsi skutečně vykoupené dítě Boží; jinak by tě totiž

Udržuj své duchovní brýle čisté

„Očisťte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!“ Izajáš 52:11

Jeden muž zastavil na benzínce, aby si nechal umýt přední sklo. Když obsluha dokončila své dílo, spražil ji muž větou: „To je hrozné, vždyť jste to vůbec neočistil.“ Obsluha umyla sklo znovu a muž se znovu pohoršoval: „Vždyť to je pořád stejné!“ Manželka na

Klady a zápory vzorů

„Milostí Boží jsem to, co jsem…“ 1. Korintským 15:10

Všichni potřebujeme dobré vzory. Pokud ale zasvětíš život tomu, abys byl jako někdo jiný, riskuješ, že se staneš někým, kým tě Bůh nechce mít. Vždycky měj na paměti, že i tví „hrdinové“ zápasí se slabými místy a charakterovými vadami.Pavel řekl: „Vždyť já jsem nejmenší

Měj rád svou církev (3)

„… poklad máme … v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

Křesťané nejsou dokonalí! Zde jsou některé důvody:1) Protože to jsou lidé. A přece nás Bůh bezpodmínečně miluje, i když si je vědom jak našeho nejvyššího potenciálu, tak i našich nejnižších sklonů. Bible říká: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno,

Měj rád svou církev (2)

„Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!“ Skutky 27:31, B21

Každá církev má problémy a lidi, kteří je způsobují. Bylo tomu tak vždy. Vzpomeň si na korintskou církev – někteří členové se při večeři Páně opíjeli a jiní nechtěli chodit do sboru, pokud nebude kázat jejich oblíbený kazatel. Jeden chlápek měl dokonce poměr s