Nebezpečné stránky „superrodičovství“

„Jaká je to radost, mít moudré děti. Buď tedy svému otci i matce k radosti!“        Přísloví 23:24-25, přel. z angl.

Tvým rodičovským cílem by nemělo být vychovat dokonalé děti, ale předat dětem moudrost, kterou potřebují k úspěšnému životu. To před tebe staví dvě nebezpečí – můžeš projevovat nedostatek rodičovské péče, nebo naopak přehnanou

Neustup strachu ani o píď

„Hospodin je při mně, nebojím se.“ Žalm 118:6

Se strachem v té či oné podobě se budeš potýkat neustále. A tvé obavy se budou lišit v různých obdobích života. Jakmile tento fakt přijmeš, můžeš dělat pokroky.Například Julius Caesar dobyl svět, ale bál se hromu. Ruský car Petr Veliký plakal jako dítě, když měl

Pozitivní, vírou naplněný životní postoj

„O své potřeby proste s vděčností Boha…“ Filipským 4:6, B21

Stane se to tak snadno, zvláště ve společnosti špatných lidí! Než si to uvědomíš, kritizuješ, stěžuješ si a vzniká negativní atmosféra. Slova jsou totiž jako mraky nebo slunce – vytvářejí klima. Možná namítneš, že to říkáš jenom proto, že ti to působí takové

Prokazuj Boží lásku (2)

„Pokud milujete pouze lidi, kteří milují vás … nejste o nic lepší než jiní lidé.“        Matouš 5:46-47, přel. z angl.

Jon Walker napsal: „Pošlete fotku a já vám odpovím. To je obvyklá formulace seznamovacích inzerátů a v dnešní době má smysl dbát opatrnosti. Pokud ale jde o milování druhých, neříkáš také ‚pošli nejdřív

Prokazuj Boží lásku (1)

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“    Římanům 5:8

Lidská láska říká: „Budu tě mít rád tak dlouho, dokud budeš splňovat má očekávání, souhlasit s mou politikou, chodit do mé církve nebo zapadat do mých společenských kruhů.“ Bůh takový není! On nečekal,