Šablona tvého hříchu (3)

„Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.“ Efezským 6:7, B21

Typ služebník: Služebníci milují to, že jsou potřební. Jsou to přirození pečovatelé, kteří vám natřesou polštář, i když to nepotřebujete! Nezapomenou na ničí narozeniny nebo výročí a často jsou mezi prvními, kdo pomáhají sklízet ze stolu a umývat nádobí. Služebníci často pracují v sociálních sférách, kde pomáhají druhým. Nejlépe se cítí, když mají plno práce. Ale ačkoliv touží pomáhat lidem, často to může být jen naplňování jejich vlastní potřeby. Pod pláštíkem ochotné služby se někdy skrývá nízké sebevědomí, které je třeba krmit. A protože nemůže být nikdy plně uspokojeno, může přehnaná péče druhé až unavovat. Skvělou ilustrací je Marta. Zatímco ona měla plné ruce práce, její sestra Marie klidně seděla u Ježíšových nohou (viz Lukáš 10:39-42). Plusem služebníků je, že názorně předvádějí lásku v akci a jsou přirozeně soustředění na druhé, díky čemuž se lidé cítí být opečováváni. Nevýhodou je, že někdy své „dávání“ zneužívají k manipulaci druhými. Jejich problémem je, že když se jim pokusíte nadlehčit jejich břemeno a zvednout jejich zátěž, nedovolí vám to. Jejich vrozený strach, že přestanou být potřební, jim znemožňuje stanovit si zdravé hranice. Co s tím?
1) Ujisti se, že tvou nejvyšší prioritou je sloužit Bohu, nikoliv lidem. „Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem“ (Efezským 6:7, B21).
2) Pochop, že tvá odměna přijde od Boha, nikoliv od lidí. „Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána…“ (Efezským 6:8, B21).
3) Nestěžuj si. „Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti…“ (Filipským 2:14-15, B21).

Šablona tvého hříchu (2)

„… buďte … laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“ Efezským 4:32

Vzhledem k tomu, jak jsme mezilidsky propojeni, často máme sklony podléhat určitým hříchům. V důsledku toho jsou oblasti našich slabostí obvykle šablonovité a předvídatelné. Je to, jako bychom měli „profil hříchu“. Michael W. Mangis ve své knize Popis hříchů, ochočujících si naše vzpurná

Šablona tvého hříchu (1)

„… hřích, který se nás tak snadno přichytí…“ Židům 12:1

John Ortberg ukazuje ve své knize Já, kterým chci být, že každý máme „šablonu hříchu“, podle níž obvykle upadáme do hříchu. Neznamená to, že se stejná šablona nehodí i na někoho jiného. Prostě to znamená, že jsi v této konkrétní oblasti zranitelný. Šablona

Na čem stojí tvůj život?

„Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám?“ Lukáš 6:46, B21

Ježíš vyprávěl příběh dvou mužů, kteří postavili dům. Moudrý svůj dům vybudoval na pevné skále; pošetilý na písku. Když oba domy zasáhla bouře, zůstal stát jen dům moudrého muže. Ježíš zde neporovnává moudrost s pošetilostí, protože všichni máme sklon chovat se

Nesvaluj vinu na druhé (2)

„Přijmi zodpovědnost za … svůj vlastní život.“ Galatským 6:5, přel. z angl.

Sally vedla malou marketingovou firmu. Když vznikl problém, automaticky hledala obětního beránka. Na obchodních poradách osočovala a kritizovala své spolupracovníky, ale svým slovním tirádám říkala „hecování“. Její společníci začali houfně rezignovat, a když začaly klesat příjmy firmy, Sally to sváděla na