Važ si Božího slova (2)

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Jan 8:31

Jan napsal: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši “ (3. Janova 2). Aby se ti „dobře dařilo“, musí být jednou z tvých každodenních priorit četba Božího slova. Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky“ (Jan 8:1).
„Zůstávání“ znamená přebývání na určitém místě. To nám umožňuje přemýšlet o domově, místě, kde nacházíme radost, přijetí, povzbuzení, podporu, ochranu, cíl, identitu a odpočinek. Vážit si Božího slova znamená přijímat ho jako svou nejvyšší autoritu, jako kompas pro směrování, poradce při rozhodování, mě??tko pro hodnocen? ka?d?ho vztahu a?jedn?n?. Jin?mi slovyřítko pro hodnocení každého vztahu a jednání. Jinými slovy, jako „první a poslední“ slovo ve svém životě.
Do mnoha problémů se dostáváme proto, že svá rozhodnutí stavíme na nejistých autoritách, jako jsou kultura („dělají to všichni“), tradice („vždycky jsme to tak dělali“), odůvodnění („vypadá to logicky“) nebo emoce („cítím, že je to správné“). To všechno je špatně, protože to pochází z našeho já, a ne od Boha. Potřebujeme dokonalý standard, který nás nikdy nezavede nesprávným směrem, a taková kritéria splňuje jedině Boží slovo. Šalomoun napsal: „Všechna Boží řeč je protříbená…“ (Přísloví 30:5). To znamená, že když ti jeho Slovo říká, že máš něco dělat, musíš to udělat, ať ti to připadá smysluplné, nebo ne, a ať se ti do toho chce, nebo ne. Musíš říct s Pavlem: „Věřím všemu, co je napsáno…“ (Skutky 24:14).

Važ si Božího slova (1)

„… vážil jsem si slov jeho úst více než svého denního chleba.“ Jób 23:12, přel. z angl.

Boží Duch nás pomocí Božího slova činí podobnými Božímu Synu! Právě proto ti bude satan stavět do cesty sto jedna překážek, aby ti zabránil číst Bibli. Pavel napsal: „Pomocí svého slova z tebe Bůh může učinit,

Přimkni se k Bohu!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je

Opravdové přátelství

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“        Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a jsou

Klíče k tomu, jak zůstat spolu

„Manželky … buďte oporou svým manželům … Manželé, dělejte z lásky ke svým manželkám vše, co můžete nejlepšího.“    Koloským 3:18-19, přel. z angl.

Představ si dvě loďky, které vyrážejí na rozbouřené jezero. V jedné sedí muž, ve druhé žena. Jsou rozhodnutí veslovat bok po boku, vlny je však začínají unášet každého opačným