Používej zdravý rozum

„Blaze člověku … jenž získal rozvahu!“ Přísloví 3:13, B21

Klíčem k úspěchu je, že děláš správnou věc ve správný čas. Teolog Tryon Edwards řekl: „Dělej vše ve správný čas a na správném místě … nejenže toho uděláš více, ale získáš mnohem více volného času než ti, kdo se do všeho hned hrnou.“ Pokud tě již unavuje život v neustálém stresu, profesor teologie Howard Hendricks ti osvětlí čtyři hlavní příčiny, které za tím stojí:
1) Říkaš ano příliš mnoha věcem. Lewis Sperry Chafer kdysi řekl: „Většina našich duchovních aktivit je pouze o něco levnějším anestetikem, kterým tišíme bolest z prázdnoty života.“ Všechna tvoje „dělání“ v jádru nedokáží tuto prázdnotu zaplnit.  2) Neumíš se zastavit, abys dobil baterie. Poslušně vytahuješ svůj diář a plníš volná místa dalšími úkoly. Ale nepleť se; že máš srovnané úkoly, aby se nepřekrývaly, ještě není plánování. Pouze se zařadíš do zástupu stresu vystavených a krátkodobě zaměřených lidí, kteří lítají od jednoho špatně naplánovaného úkolu ke druhému; navíc to pro jejich duchovní pohodu pranic přináší.  3) Nejsi schopný vychutnat si svoje dílo. „Naplněná touha potěší duši…“ (Přísloví 13:19, ČSP). Máš tolik práce a příprav na další úkoly (často aniž bys dokončil ty předchozí), že nemáš čas ohlédnout se a vychutnal si dobře vykonanou práci. Není divu, že tě pak přepadají chmurné myšlenky, že život je na nic.  4) Dlužíš více, než můžeš splácet. Příště si budeš muset vzít další úvěr – zadrž! Nemusí to tak být. Stačí, abys předložil svou takzvanou „potřebu“ Bohu a uvidíš, co na to řekne.
Pokud máš skutečný zájem rozvíjet svůj duchovní potenciál, použij zdravý rozum a zakomponuj tyto čtyři zásady do své práce.

Vyznání tajného hříšníka (5)

„… Hospodin se dívá na srdce.“ 1. Samuelova 16:7, B21

Autor mnoha knih John MacArthur říká: „Tím, jak Ježíš vykládal zákon, zasadil smrtelnou ránu mýtu, že dojem, kterým zapůsobíme, spraví všechno. Utajovaný hřích je obzvláště odporný, protože:1) Bůh hledí na srdce. Kdybychom si uvědomili, že ve skutečnosti je Bůh naším jediným divákem, nebudeme

Vyznání tajného hříšníka (4)

„A tys sňal vinu mého hříchu.“ Žalm 32:5, ČSP

David řekl: „Vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu“ (Žalm 32:5, ČSP). Julie Ann Barnhillová dále píše: „Pokud jsi unavená z věčného předstírání, jak vše zvládáš, je čas jednat. Příliš dlouho věřily zejména křesťanské ženy, že jsou to právě

Vyznání tajného hříšníka (3)

„Použiješ staré sutiny … abys … znovu postavil základy.“ Izajáš 58:12, přel. z angl.

Lež číslo dvě – Bůh tě teď nechce použít. Julie Ann Barnhillová pokračuje: „Ženy touží v životě po něčem trvalejším, než je štíhlost pasu či počet titulů v jejich životopise. Přesto se mnohokrát přistihneme, že se posuzujeme podle těchto

Vyznání tajného hříšníka (2)

„Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje…“ Přísloví 28:13, ČSP

Julie Ann Barnhillová pokračuje ve svém vyprávění: „Ďábel – ‚otec lži‘ (viz Jan 8:44) chce, abychom věřili, že můžeme ztratit Boží lásku díky tomu, co jsme kdy udělali. Ukážu vám postupně tři lži, kterým jsem naletěla. Dnes to bude lež číslo jedna – jsi jediná,