Přestaň se snažit mít vše pod kontrolou (2)

„… vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 2. Korintským 12:9

Pokud si uvědomíš, že se snažíš věci přehnaně kontrolovat, zkus udělat tyto tři věci:1) Místo aby ses děsil své bezmocnosti, přijmi ji jako svou silnou stránku. Staví tě to do situace, kdy můžeš zakusit Boží moc: „Stačí, když máš mou milost; vždyť

Přestaň se snažit mít vše pod kontrolou (1)

„… on sám napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3:6

Když neuplatňujeme sebekontrolu, ve výsledku zraňujeme sami sebe. Pokud se ale snažíme o přílišnou kontrolu, ať už sebe nebo ostatních, svědčí to o tom, že nemáme dostatečnou důvěru v Boha. Konec konců je to Bůh sám, kdo určuje naše výsledky. Proto: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,

Od dohadů k vedení

„… ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit…“ Žalm 32:8

Boží vůli pro svůj život můžeš poznat. Pán zaslibuje: „… ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit…“ (Žalm 32:8). Jeho Slovo doporučuje: „Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:6). Bůh chce, aby ses z oblasti

Překonej mýty o rodičovství (2)

„Jak blaze vám, rodiče…“ Žalm 127:5, přel. z angl.

Zde máme další dva mýty o rodičovství.1) Dobří rodiče mají vždy dobré děti. Kéž by tomu tak bylo; ale není! Dokonce i tehdy, když děláte všechny věci správně, vaše děti budou v životě dělat svá vlastní rozhodnutí. Kain a Ábel byli vychováni ve stejném

Překonej mýty o rodičovství (1)

„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina…“ Žalm 127:3

Existují dva mýty o rodičovství:1) Dobří rodiče vždy udržují doma pořádek. Myslíme si, že náš dům by měl vypadat jako ze škatulky a zlobíme se, když ho děti obrátí vzhůru nohama. Posedlost pořádkem však může vést k tomu, že mineme vzácné okamžiky, které se už