Nový rok (1)

„Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost…“ Žalm 65:12

Jeden biblický učitel řekl: „Pravděpodobně sis jako většina lidí dal novoroční předsevzetí zhubnout, cvičit, jíst zdravěji a žít lépe. Věděl jsi ale, že každoroční touha zlepšit od nového roku svůj život začala v Božím srdci? David řekl: ‚Ty svou dobrotou

Biblický vzorec štěstí

„Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.“    Kazatel 9:11

Jsi ten typ člověka, který má rád ve všem jasno a

Pozitivní naladění

„Radost z Hospodina bude vaší záštitou.‘“ Nehemjáš 8:10

Je na tobě, jaké „naladění“ si vybereš každý den, proto vol dobře a moudře. Všimni si, že: 1) Pozitivní naladění přináší obrat k vítězství. Když byl světový boxerský šampión v těžké váze Joe Louis poslán k zemi Tonym Galentem přezdívaným ‚Dvoutunka‘, okamžitě vstal a pokračoval

Zkus to napravit

„Zacheus se zastavil a řekl Pánu: ‚Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.‘“    Lukáš 19:8

Zacheus měl špatnou pověst. Jako výběrčí daní pronikl mezi bohaté lidi. Skutečnost, že Ježíš strávil noc v jeho domě, proto šokovala židovskou náboženskou obec. Nevíme, o čem Ježíš v noci

Modli se v souladu s Boží vůlí

„… Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.“ Římanům 8:27

Úkolem Ducha svatého je změnit naše smýšlení – přestat Boha přemlouvat, aby nám dal to, za co se modlíme. Proto se naše modlitba někdy míjí s Boží vůlí. To je také důvod, proč Duch při modlitbě „zkoumá naše srdce“. Slova někdy nestačí;