Milost

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti…“ Židům 4:16

V Bibli je psáno: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům

Uzdravení zraněných citů

„Proč křičíš pro svou těžkou ránu…“ Jeremjáš 30:15

Bůh se ptá svého lidu: „Proč křičíš pro svou těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléčitelná?“ (Jeremjáš 30:15). A odpovídá: „Zahojím a vyléčím tvé rány…“ (Jeremjáš 30:17). Jestli existuje něco zákeřnějšího než vztek, frustrace a další negativní věci, které vycházejí z našeho nitra a ničí

Hospodař se svým časem, řiď svůj život

„Jednejte moudře … a využijte čas vám svěřený.“ Koloským 4:5

Tvým největším majetkem je příštích čtyřiadvacet hodin. Jak s nimi budeš hospodařit? Dovolíš televizi, zbytečným mailům, nedůležitým úkolům, vlastním podnětům, špatným lidem nebo jinému nesmyslnému rozptýlení, aby tvůj den pohltili? Nebo budeš mít nad svým časem kontrolu a využiješ dnešek co nejlépe? Odborníci

Zveřejni se

„Byli jsme … křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt…“ Římanům 6:4

Při svatbě si snoubenci dávají snubní prsteny. Mohli by se stát manžely i bez nich? Jistě, prsteny ale stvrzují, že oba patří výlučně jen jeden druhému. Bylo by divné, kdyby manžel nikdy nechtěl jít ven na veřejnost se svou manželkou. Kdyby

Potřebuješ přátele, kteří tě povzbuzují

„Přítel miluje v každé době, bratr se zrodil pro čas soužení.“ Přísloví 17:17, ČSP

Pokud jsi moudrý, obklopíš se lidmi, kteří tě budou emocionálně i duchovně podporovat, a s nimiž můžeš sdílet své sny a myšlenky. C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien byly členy neformální diskusní literární skupiny „The Inklings“, která