Ježíš Thomase Jeffersona

„Nikdo nikdy takto nemluvil!“ Jan 7:46

Historický výzkum potvrzuje pravdivost osobní víry mnoha zakladatelů Spojených států. Ve své předmluvě k druhému vydání knihy Thomase Jeffersona Život a morální zásady Ježíše z Nazareta, později známé jako Jeffersonova bible, Douglas Lurton vypráví o tom, jak si prezident Jefferson ve svém prvním volebním období v

Jak nás Ježíš učil, abychom se modlili (4)

„…ale vysvoboď nás od zlého.“ Matouš 6:13

Ježíš nás učil modlit se: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ (Matouš 6:13). Satan zná tvá slabá místa a bude je zneužívat. Ale existuje dobrá zpráva. Jsou to tvé slabosti, ne tvé síly, které tě přitahují k Bohu a vedou tě

Jak nás Ježíš učil, abychom se modlili (3)

„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili…“ Matouš 6:12

Vyjasněme si některé mylné názory na slova „A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6:12). Satan se bude pokoušet tě přesvědčit, že pokud se nezměnily tvé pocity vůči člověku, který

Jak nás Ježíš učil, abychom se modlili (2)

„Náš denní chléb dej nám dnes.“ Matouš 6:11

Ježíš nás učil modlit se: „Náš denní chléb dej nám dnes“ (Matouš 6:11). Všimni si slova „denní“. Nemůžeš bojovat v dnešních bitvách ze síly včerejšího chleba; musíš mít čerstvý přísun. V poušti bylo Božímu lidu dovoleno nasbírat dostatek many na jeden den; když se

Jak nás Ježíš učil, abychom se modlili (1)

„Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích…“ Matouš 6:9

Zde je způsob, jak nás Ježíš učil, abychom se modlili:
1) „Otče náš, jenž jsi v nebesích…“ (Matouš 6:9). Když řekneš „Otče“, uznáváš, že jste „rodina“, že máš mimořádný vztah s Bohem, který tě opravňuje k tomu, abys k