Naslouchej pozorně

„Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 5. Mojžíšova 4:9

Být rodičem je výsada, proto musíš přesvědčit své děti o tom, že jsou důležitější než úspěch v kariéře nebo získávání materiálních věcí. Nikdy nepromeškej příležitost říci jim, že je miluješ. Buď s nimi!
Být rodičem je zodpovědnost. Bůh nepovažuje vládu nebo školský

Použij svou autoritu!

„Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele…“ Lukáš 10:19

Vybral si tě satan pro útok? Říkáš si: „Proč se namáhá s někým takovým, jako jsem já?“ Odpověď zní – kvůli vlivu. Jóbův vliv byl pro satana neustálým dráždidlem. Jednoho dne řekl Bůh satanovi: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba?“ (Jób 1:8).

Dovol tavičovi, aby dělal svou práci!

„Tavič usedne a pročistí stříbro…” Malachiáš 3:3

Je těžké sledovat někoho, koho miluješ, jak prochází „tavičovým ohněm“, ale je to jediný způsob, jak získat čisté stříbro. Je těžké sledovat taviče, jak zvýší teplotu natolik, že špína ze dna vystoupí, všechna nečistota je odstraněna a On konečně vidí odraz své tváře na povrchu. Ale

Bůh naplní své zaslíbení

„Bůh mi dopřál, že se mohu smát.“ 1. Mojžíšova 21:6

Sára se smála dvakrát. Poprvé to bylo v nevíře, protože Bůh jí zaslíbil dítě, když už byla stará. Podruhé to bylo v radosti, protože Bůh naplnil své zaslíbení. Ale mezi těmito dvěmi událostmi prošla těmi nejvíce srdcervoucími zkušenostmi ve svém životě. Její manžel

Tvým nebo Božím způsobem?

„On pokorné vede cestou práva…“ Žalm 25:9

Slyšeli jste o té staré paní, která si vydělávala na živobytí prodejem svých výrobků? Každý den, když přišla na jednu křižovatku, hodila klacík do vzduchu. Ať klacík při dopadu ukazoval kterýmkoliv směrem, tím šla. Jednoho dne ji viděl jeden muž vyhazovat klacík do vzduchu: jednou, dvakrát,