Bůh ve tvém životě pracuje

„… on zná mou cestu; až mě vyzkouší, vyjdu jako zlato.“ Jób 23:10, přel. z angl.

Je chyba srovnávat se s jinými lidmi, protože Bůh má pro tebe jedinečný a osobní plán. Jeho metody se někdy mohou zdát podivné a jeho výcvik náročný, ale vždycky se vyplatí počkat si na výsledky. Bůh dosáhne v našem životě svého cíle bez podvodů a her. A přitom všechno, co po nás žádá, je věřit a poslouchat. Je to tak jednoduché! Všimni si tří věcí, které uprostřed nevýslovného žalu a bolesti řekl o Bohu Jób:
1) „On zná mou cestu.“ Cesta, na níž se dnes nacházíš, je ta, kterou pro tebe vybral Bůh. A on nikdy nedělá chyby. Dokonce, ani když nevíš, kde Bůh je, on ví, kde jsi ty, protože z tebe nikdy nespouští zrak.
2) „Až mě vyzkouší.“ Slovo „až“ znamená, že Bůh pro tebe stanovil jak čas zkoušek, tak i čas pro jejich ukončení. Jsi rád, že tě zkouší on, a ne lidé? Mohl bys věřit komukoliv jinému než jemu, že tě provede touto cestou získávání zkušeností? Samozřejmě že ne.
3) „Vyjdu jako zlato.“ Když tě Bůh pročistí a odstraní z tvého života nečistoty, zazáříš jako ryzí a drahocenné zlato. Tento proces vždy předchází zaslíbení. Když se odloupne struska a odstraní strach, mohou se někteří lidé divit, jak mohla z tak ubohého materiálu vzniknout taková nádoba. Možná se dokonce i zeptají, jestli jsi to pořád ty. Když se to stane, tak prostě řekni: „Ne!“

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (3)

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“        5. Mojžíšova 32:29

Pokud ti záleží na osobním růstu, musíš si udělat čas na ohlédnutí zpět. Takže:1) Vzdal se od všeho, co tě rozptyluje. Reflexe a rozptylování se navzájem vylučují. Reflexe vyžaduje samotu. Není to něco, co můžeš dělat u televize, během zvonění

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (2)

„… v den zlý rozvažuj…“ Kazatel 7:14, přel. z angl.

Digitální věk má velké přednosti. Pomocí mailů, textových zpráv a tweetů můžeme rychle komunikovat. Nevýhodou ale je, že to v nás nerozvíjí touhu přemýšlet o věcech do hloubky. Osobního růstu nedosáhneš v „mikrovlnné troubě“, potřebuješ „pomalý hrnec“. Bible říká: „V den dobrý užívej

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (1)

„… ve lví zdechlině byl … med.“ Soudců 14:8, B21

Jednoho dne Samson potkal lva a zabil ho. Bible říká: „Po nějaké době tam šel znovu … Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl“

Vidět sám sebe Božíma očima

„Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ 4. Mojžíšova 13:33, ČSP

Deset z dvanácti izraelských zvědů se vrátilo ze zaslíbené země se slovy: „Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ (4. Mojžíšova 13:33, ČSP). Zbylí dva, Jozue a Káleb, viděli stejné obry, ale věřili, že