Teorie nebo pravda (2)

„Ježíš jim odpověděl: ‚Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.‘“ Jan 2:19

Proberme si další teorii, kterou šíří lidé popírající pravdu o Kristově tělesném vzkříšení – teorii o mdlobě. Hugh J. Schonfield vytváří v knize Velikonoční spiknutí teorii o tom, že Ježíš prostě omdlel. Pak ho sňali z kříže a považovali

Teorie nebo pravda (1)

„Věříme … že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých…“ 1. Tesalonickým 4:14

Podívejme se na některé teorie propagované lidmi, kteří se snaží popřít vzkříšení. Podle některých byla evangelia sepsána dvě nebo tři století po události, takže ten příběh byl buď zfalšován, nebo přikrášlen. Archeologie to však vyvrací. Dnes víme, že evangelia opravdu

Chval Boha každý den

„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu…“ Zjevení 4:11

Jeden křesťanský farmář naučil svého koně reagovat na slova Bible. Když chtěl, aby se kůň dal do pohybu, zvolal: „Chvála Pánu!“ Když ho chtěl zastavit, vykřikl: „Haleluja!“ Všechno šlo dobře, dokud se jednoho dne při blesku kůň nesplašil a nevyrazil tryskem. Když farmáři

Malá změna může způsobit velký rozdíl

„Kdo by pohrdal dnem malých začátků? “ Zacharjáš 4:10, B21

Představ si chrám, který leží v sutinách a je třeba ho od základů znovu postavit. Takové to bylo, když Zacharjáš sdílel své vize s lidem Izraele. Někteří si mysleli, že je to neuskutečnitelné, jiní zase, že jejich osobní účast by neměla žádný význam.

Požehnaný v každé oblasti života

„… Bůh … nás … obdařil vším duchovním požehnáním…“ Efezským 1:3

Farmář Brown žil v době velké hospodářské krize a měl problémy se splácením hypotéky na svou farmu. Nakonec mu banka dala třicet dnů na uhrazení dlužných splátek, pokud se chce vyhnout vypovězení hypotéky a exekuci. Pak se stalo něco úžasného. U jeho