Nebuď namyšlený

„… ačkoli sis dříve připadal nepatrný…“ 1 Samuelova 15:17

Král Saul se dopustil neposlušnosti vůči Bohu, a přesto mu prorok Samuel řekl: „… ačkoli sis dříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem … Proč jsi Hospodina neuposlechl…“ (1. Samuelova 15:17–19). To je lekce k velkému ponaučení. Nejnebezpečnější okamžik ve tvém

Bůh bojuje po tvém boku

„Hospodařte … dokud nepřijdu.“ Lukáš 19:13

Ježíš řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby se odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu‘“ (Lukáš 19:12–13). V angličtině je místo slova „hospodařte“ použito „okupujte“. Slovo „okupovat“ je

„Slunečná strana ulice“

„Daruj mi život ve svém Slově.“ Žalm 119:37, přel. z angl.

Jane Johnson Struck se jednoho mrazivého zimního večera vydala za rodinou své zemřelé přítelkyně, aby jim dovezla večeři. Jak tak kličkovala v zácpě a snažila se zvládnout svůj nabitý harmonogram, cítila sama nad sebou lítost. Když konečně dorazila na místo, nenašla nikoho

Bůh tě chrání před zlem (3)

„Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele…“ Lukáš 10:19

Zahrával sis s okultismem a teď bys rád věděl, jak z toho ven? Čiň pokání a zřekni se toho. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1.

Bůh tě chrání před zlem (2)

„… skryj mě ve stínu svých křídel…“ Žalm 17:8

Moci zla se můžeš otevřít trojím způsobem:
1) Vlastní volbou. Autor „Satanské bible“ Anton LaVey řekl: „Úspěšná čarodějnice nebo šaman se nejprve musí úplně podřídit satanovi.“ Možná přemýšlíš, co to musí být za člověka, který by mohl něco takového říct nebo udělat. Ale