Pokračujte v nácviku (2)

„Nevíte snad, že na závodní dráze běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!” 1. Korinstkým 9:24 (přel. z angl.)

V kresleném filmu Buráčci si Charlie Brown stěžuje svému příteli Linusovi: „Život je pro mne příliš těžký. Jsem zmatený ode dne, kdy jsem se narodil. Myslím si,

Pokračujte v nácviku (1)

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.” 1. Timoteovi 4:15

Král Saul byl napaden zlými duchy, kteří ho mučili a zbavili ho pohyblivosti. Tak poslal pro Davida, aby přišel a hrál mu na harfu. Když David hrál, „přinášelo to úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho

Velká očekávání

„Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu.”
1. Samuelova 17:46

V zápase nejde o velikost psa; jde o velikost schopnosti zápasu v psovi. David neměl hodnost, vybavení či výcvik, ale měl postoj vítěze. Tak velké bylo jeho očekávání, že „rychle vyběhl z řady proti

Chceš se změnit?

„Dovol Bohu, aby tě proměnil.” Římanům 12:2

Změna nastane pouze tehdy, když:
1) Se rozhodneš se změnit. Noviny Daily Mail jednou vyzvaly čtenáře, aby odpověděli na otázku: „Co je na světě špatného?” G. K. Chesterton poslal následující odpověď: „Vážený pane, to jsem já.” Podívej se na to zblízka. Kdybys mohl nakopnout osobu

Vystrojení lidí ke službě

„On…dal dary…, aby vystrojil Boží lid…a budoval…církev.”
Efezským 4:8-12 (přel. z angl.)

Jako vedoucí musíte mít vždy před sebou filozofii, plán a záměr, stojící za vaším povoláním, které máte dovršit. Seznamte s ním všechny, kteří s vámi pracují. Tři nejobvyklejší problémy v každé organizaci, včetně církve, jsou: 1) Postavit někoho na