Máš šanci se změnit

„Odložte … staré lidství … obnovte se duchovním smýšlením…“ Efezským 4:22–23

„Vzorec myšlení“ znamená, že tvoje mysl pracuje do určité míry podvědomě. Takové vzorce nám připravují mnohé trable. Máš o sobě vyšší mínění, ačkoliv ve skutečnosti reaguješ na určité lidi a okolnosti stále stejně špatně. Možná si namlouváš: „Myslím si, že za ta

Důvěra stojí na pravdivosti

„Neobelhávejte jeden druhého.“ Koloským 3:9

Nevěra ve vztahu ničí důvěru a respekt. Jediná lež a jediný skutek zrady může způsobit zranění, které se hojí roky a v některých případech se nezahojí nikdy. Osoba, která něco skrývá, je v podstatě sobecká, protože chrání své vlastní zájmy. Pramálo jí záleží na pocitech druhého. Není nic

Mluv o nich dobře

„Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“ Lukáš 6:27

Když byl generál Robert E. Lee požádán prezidentem Konfederace Jeffersonem Davisem, aby vyjádřil svůj názor na jistého důstojníka, podal o něm skvělé svědectví. Jeden z důstojníků, který byl přítomen, řekl překvapeně Leeovi: „Generále, víte, že ten muž, o němž jste tak skvěle mluvil, je jedním

Ponoř se do Bible

„Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.“        Židům 10:35, ČSP

Jak dlouho by ses měl modlit a věřit, že dostaneš od Boha odpověď? Dokud ti nepřijde potvrzení z jiné strany. Jinými slovy, ponoř se do Bible! „Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a

Bůh to nahradí

„Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky…“ Jóel 2:25

Kristine Steakleyová píše: „Ztráta vztahu může způsobit, že se cítíme opuštěni a naprosto zničeni … Rozvod pro mnohé znamená, že musí opustit rodný dům, svoje sousedy, přátele, školu … i sbor, protože se stydíme a obáváme, že nás budou lidé ve sboru, kteří