Buď tvůrcem pokoje

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Matouš 5:9

Ježíš strávil většinu své služby bouráním bariér a budováním mostů. Dělal to prostřednictvím skutků lásky. Takových skutků, jako mytí nohou lidem, kteří selhali a zradili jej, jako společné jídlo s výběrčím daní, jímž každý opovrhoval, nebo poskytnutí naděje padlé ženě,

Nejednej impulzivně!

„… kdo věří, nemusí spěchat.“ Izajáš 28:16

Jak už to u dvojčat bývá, Jákob a Ezau byli velice odlišní. Rychle se ale naučili vyjednávat. Díval ses někdy na děti, jak uzavírají smlouvu výhodnou jen pro jednoho z nich? Například jedno dítě nabídne druhému čokoládovou tyčinku výměnou za drahou videohru. Stejná dynamika fungovala mezi

Prostě služ (5)

„… ale služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Ted Engstrom ve své knize „Úsilí o dokonalost“ napsal: „Vyklízel jsem zásuvku psacího stolu a našel jsem baterku, kterou jsem víc než rok nepoužil. Zkusil jsem ji zapnout. Nepřekvapilo mě, že nesvítila. Rozšrouboval jsem ji a snažil jsem se vytřást ven baterie, ale ty

Prostě služ (4)

„… buďte stále horlivější v díle Páně…“ 1. Korintským 15:58

Pavel napsal: „Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? … Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým“ (Galatským 1:10). Skutečný Boží služebník je ochotný pracovat tiše a ve stínu. Ví, že Bůh v nebi veřejně odmění lidi,

Prostě služ (3)

„Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.“ Galatským 6:3

Odborník na vůdcovství Harvey Mackay ve své knize „Jak plavat se žraloky a zůstat přitom naživu“ napsal o Philipovi Pillsburym, muži ze slavné mlynářské rodiny: „Chyběly mu tři konečky prstů, neklamný znak mlynářského tovaryše, i když možná trochu