Podobenství o marnotratném synu (1)

„Jeden člověk měl dva syny.“ Lukáš 15:11

V podobenství o marnotratném synu je tou skutečnou hvězdou otec. Měl dva syny. Jeden byl vzpurný, druhý náboženský. Ale on miloval oba dva. A protože to byla jeho rodina, odmítl to s nimi vzdát. Zatímco mladší bratr byl pryč a utápěl se v hříchu, starší byl

Díky, mami!

„Je daleko cennější než perly.“ Přísloví 31:10

Erma Bombeck napsala: „Když Bůh tvořil matku, už šestý den pracoval přesčas. Anděl mu řekl: ‚S tímhle si dáváš hodně práce!‘ Bůh odpověděl: ‚Viděl jsi parametry téhle objednávky? Ta žena má mít osmnáct tisíc vyměnitelných pohyblivých částí. Má fungovat na černou kávu a zbytky jídla; musí

Nedovol, aby tě odmítnutí zastavilo

„… jeho vlastní ho nepřijali.“ Jan 1:11

Někdy slovo „ne“ znamená prostě „teď ne, ale zeptej se znovu“. Proto nedovol, aby tě odmítnutí zastavilo. Pouze tehdy, když neúspěch považuješ za konec, jsi definitivně prohrál. Podívej se na své dřívější zkušenosti. Setkal ses s odmítnutím ve škole i na hřišti. Ne každý tě měl

Bůh na tom pro tebe pracuje

„… před Bohem, který … povolává v bytí to, co není.“ Římanům 4:17

Musíš víc věřit tomu, co o tobě říká Bůh, než tomu, co říkají druzí! Přestaň naslouchat těm, kdo prohlašují, že nikdy ničeho nedosáhneš. Možná jsi měl špatné dětství, možná se ti rozpadlo manželství nebo se ti nepovedla kariéra. „… zapomínaje

Bůh ti pomůže uspět

„Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb…“ Lukáš 5:9

„Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zahrnuli