Jaká je tvoje vize pro nový rok?

„Vidění…přijde zcela jistě…“ Abakuk 2:3

Překážky ti nemohou ukrást tvůj sen bez tvého dovolení. Winston Churchill povzbudil rozbombardovanou, sužovanou Británii, když byla téměř poražena, těmito pamětnými slovy: „Nikdy se nevzdávejte! Nikdy se nevzdávejte! Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte!“ Překážky jsou nevyhnutelné; přestat s něčím je dobrovolné! Když chodíte ve víře a odmítáte přestat,

Buď moudrý – stanov si priority (2)

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“
5. Mojžíšova 32:29

V jednom průzkumu byli dotázáni lidé, kterým bylo přes 90 let: „Kdybyste měl prožít svůj život znovu, co byste dělal jinak?“ Tři odpovědi se objevovaly opakovaně: a) strávil bych více času se svou rodinou a přáteli; b) více

Buď moudrý – stanov si priority (1)

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“
5. Mojžíšova 32:29

Bible říká: „Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“ Jedním z největších životních úkolů je přemýšlet o věcech a dělat věci, na kterých skutečně záleží a které vedou k úspěchu. Život bez jakýchkoliv morálních omezení

Bezúhonnost (2)

„Přímé vede bezúhonnost…“ Přísloví 11:3

My všichni trpíme něčím, co psychologové nazývají „základní chyba posuzování“. Funguje to takto: když se stane něco dobrého v mém životě, mám sklon to vysvětlovat jako moji zásluhu. Když ale selžu, vysvětluji to obviňováním svých okolností. Když napíši dobře test, myslím si, že je to proto, že jsem

Bezúhonnost (1)

„Přímé vede bezúhonnost…“ Přísloví 11:3

Psychologové mluví o slabém místě bezúhonnosti v každém z nás a nazývají ho „zaujatostí ve vlastní prospěch“. Zde je několik příkladů: 800000 středoškolských studentů bylo dotázáno, zda jsou nadprůměrní nebo podprůměrní. Kdyby byli přesní, rozdělili by se 50 na 50. Hádejte, kolik procent se považovalo za podprůměrné? Nula!