Důkazy Kristova vzkříšení (3)

„A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.“ Matouš 28:15

Zde máme ještě další dva důkazy Kristova vzkříšení:1) Těžko bys v zaznamenané historii našel případ, kdy se někdo dobrovolně vzdal života pro něco, o čem věděl, že je to lež. Spisovatel Paul E. Little řekl: „Lidé umírají za to, co považují za

Důkazy Kristova vzkříšení (2)

„… jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?“1. Korintským 15:12

Podívejme se na další tři důkazy, které přesvědčí každého, kdo otevřeně hledá pravdu o Kristově fyzickém vzkříšení z mrtvých: 1) Křesťanské svátosti. Křesťanské svátosti poukazují na Kristovu smrt a utrpení a také na jeho vzkříšení a moc. V nepřetržité posloupnosti

Důkazy Kristova vzkříšení (1)

„… byl vzkříšen třetího dne…“ 1. Korintským 15:4

Můžeš s jistotou věřit tomu, že Ježíš vstal z mrtvých! Zde jsou dva důkazy:1) Den Páně. Židé si po tisíce let zachovávali své učení o sobotě, sedmém dni v týdnu. Později skupina prvních křesťanů, kteří byli Židy, změnila den uctívání ze sedmého na první

Bůh je dobrý, a to stále

„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.“Žalm 34:9

To, čemu o Bohu věříš, má zásadní význam pro kvalitu tvého života, zejména v těžkých dobách. Počínaje dneškem si tedy říkej: „Bůh je dobrý, a to stále.“ Opakuj si to tak dlouho, dokud to nevstoupí do tvého

„Tak, jakýž jsem…“

„Milostí Boží jsem to, co jsem…“ 1. Korintským 15:10

Jeden příběh vypráví o chlapci, který přišel domů s mrtvou krysou v ruce, a nevěděl, že u jeho matky je na návštěvě jejich pastor. „Mami, tomu neuvěříš. Po garáži běhala krysa. Uviděl jsem ji, vzal jsem kámen a trefil ji. Jen tam ležela, tak