Jste něčí hrdina!

„Koho se snaží učit…děti?“ Izaiáš 28:9

Otec píše: „Vážený trenére, právě jsem četl váš dopis mému synovi, kde píšete o svém očekávání vůči svým atletům. Johnyho matka a já nemůžeme souhlasit víc. Už jsme si všimli kladů získaných při sportovní činnosti. Podle vašich výsledků musíte učit sporty velmi dobře. Ale je další fáze

On tam je!

„Bůh je nám přítomný…v úzkostech.“ Žalm 46:1

Ve snu jednou jeden muž viděl Ježíše přicházejícího ke třem modlícím se ženám. S velkou jemností a láskou poklekl vedle první. Druhé jednoduše položil ruku na hlavu a souhlasně na ni pohlédl. Kolem třetí prošel bez zastavení. Ježíš cítil mužův údiv, proto mu vysvětlil: „Bez neustálého

Noční vize (2)

„Tobě dám poklady v temnotě skryté…“ Izaiáš 45:3

Někdy nám Bůh neřekne „proč“, protože chce, abychom věděli „kdo“. V Žalmu 23 David přechází od mluvení o Bohu: „Hospodin je můj Pastýř,“ k mluvení s Ním: „Ty jsi se mnou“. Co se stalo mezi tím? David se naučil, že nezáleží na tom, jak tmavá

Noční vize (1)

„Kdo z vás se bojí Hospodina…a přesto chodí v temnotách…?“ Izaiáš 50:10 (přel. z angl.)

Bůh nám zaslibuje pokoj, ale ne klidnou plavbu nebo nedotknutelnost životními problémy. Písmo říká, že „se můžete bát Hospodina a přesto chodit v temnotách a potížích“. Podívejte se do Bible: a) Job žil vzorným životem a přesto

Jak bojovat, aby všichni zvítězili (2)

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.“ Efezským 4:15

Existují dva způsoby, jak říci pravdu: „říci jim to od plic“, což pouze vráží klín hlouběji, nebo biblickým způsobem: „říkejme pravdu v lásce“ (přel. z angl.), což řeší konflikty a posiluje vztahy. Dejme tomu, že manželský pár spolu bojuje, protože manžel