Jak absolvovat s „vyznamenáním“ (3)

„…běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14

Žij cílevědomý život. Úspěšní lidé zůstávají zaměřeni na svůj cíl. Jsou natolik cílevědomí, že jsou často považováni za fanatiky. Filtrují nepodstatné a zaměřují svůj cíl jako laser, zatímco všichni ostatní kolem nich žijí životy zaplněné mluvením o projektech, které zůstávají u ledu.
Pavlovo

Jak absolvovat s „vyznamenáním“ (2)

„…kdy se zjeví sláva Božích synů.“ Římanům 8:19

Žij život oběti. Spasení je zadarmo, ale absolvovat život s „vyznamenáním“ je drahé: „A vůbec všechno pokládám za ztrátu…“ (Filipským 3:8).
Pavel měl kdysi pohodlný život, ale potom se všechno změnilo. Byl osmkrát zbitý téměř k smrti. Čelil nebezpečí ze strany nepřítele i přítele.

Jak absolvovat s „vyznamenáním“ (1)

„Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti…“ 2. Timoteovi 4:8

Možná si pamatuješ ten pocit, když zavolali tvé jméno, abys přijal svoje maturitní vysvědčení nebo diplom a slyšel jsi slova: „Gratulujeme k dokončení studia.“ Zvládl jsi to! Všechno tvé úsilí se vyplatilo. Tvůj výkon byl nakonec oceněn. Teď tisíckrát znásob ten pocit! Představ

Kdo je s tebou na palubě?

„Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.“ Skutky 27:25

Pastor Robert Schuller byl na výletní lodi v Korálovém moři, když kapitán oznámil, že se chystají plavit velmi nebezpečnými mělčinami. Potřebovali alespoň devět metrů vody, aby propluli a vyhnuli se nárazu o dno. Vtom se přiblížil malý motorový člun a na palubě

Nalezení útěchy v obtížných dobách

„Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás…“ 2. Korintským 7:6

Řekneš: „Pavel byl jistě natolik duchovně zralý, než aby propadal v malomyslnost.“ Očividně ne! Hlavní apoštol a vůdce církve zažíval sklíčenost, stres, neklid a dokonce strach. „Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň: