Slova, podle kterých bychom měli žít

„Slávou starých mužů je…moudrost a zkušenost.“ Přísloví 20:29 (přel. z angl.)

Bible říká: „Slávou starých mužů je…moudrost a zkušenost,“ proto poslouchejte! Jeden starý muž nám říká slova, podle kterých bychom měli žít: „Čas má způsob, jak tě přistihnout v nestřeženém okamžiku. Vypadá to jako včera, kdy jsem byl mladý, právě

Správcovství (4)

„Kdo nechce pracovat, ať nejí!“  2. Tesalonickým 3:10

Jeden příběh vypráví o muži, který přišel jednou do církve velmi smutný. „Co se děje?“ zeptal se ho pastor. „Před dvěma týdny mi zemřel strýc a zanechal mi 200 tisíc korun. Za týden mi zemřela má teta a zanechala mi 100 tisíc

Správcovství (3)

„Správně, služebníku dobrý a věrný…“ Matouš 25:21

V Ježíšově podobenství o hřivnách byli ti první dva služebníci odměněni za rozmnožení toho, co jim bylo svěřeno. Ten první služebník řekl: „…jsem…získal“ (Matouš 25:20). Když nám Bůh něco svěří, nesedí jen tak v nebi, netahá za provázky a nekontroluje, jak zacházíme se svým

Správcovství (2)

„…pán těch služebníků…začal účtovat“ Matouš 25:19

Ve svém známém podobenství o hřivnách Ježíš ukazuje na dvě věci ohledně našeho správcovství vůči Bohu:

1) „…dal…každému podle jeho schopností…“ (Matouš 25:15). Bůh ví, co dokážeš zvládnout, a nedá ti víc, tak ho o to nežádej. On ví, k čemu tě povolal. Ten

Správcovství (1)

„Slož účty ze svého správcovství…“ Lukáš 16:2

Předmět „vlastnictví“ je hlavním bodem v pochopení biblického správcovství. Správce nevlastní majetek, který spravuje, takže potřebuje zacházet s věcmi se zřetelem na uspokojení svého šéfa, majitele. Dnes je nám to proti srsti. Myslíme si: „Můj čas je jen můj. Mé schopnosti jsou jen mé, a budu