Začni nový trend!

„Ježíš…odložil svrchní šat…“ Jan 13:3-4

Jan zaznamenal: „Ježíš…vstal od stolu a odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ,Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13:3-6)

Proměnit kameny úrazu v odrazové můstky (2)

„Žádná z těchto věcí mnou nepohne…“ Skutky 20:24 (přel. z angl.)

Neslyšíme příliš o porážkách Abraham Lincolna, protože jeho vítězství byla tak význačná. Ale po velkou část jeho života stála proti němu přesila. Jeho matka zemřela, když mu bylo devět let. V roce 1832 prohrál volby do zákonodárného sboru státu Illinois. V roce

Proměnit kameny úrazu v odrazové můstky (1)

„Ale v tom všem slavně vítězíme…“ Římanům 8:37

Jak byste popsali někoho, kdo byl výborným pianistou v deseti letech, profesionálním varhaníkem v jedenácti, ve třinácti mu byly publikovány první skladby a ve čtrnácti se stal hudebníkem královského dvora? Privilegovaný? Dítě talentu a štěstěny? To sotva! Ludwig van Beethoven byl chlapec s černými vlasy,

Měj v úctě svůj chrám (2)

„Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“         1. Korintským 6:20

Jméno Dr. Kennetha Coopera je synonymem tělesné zdatnosti, ale jeho závazek vůči zdraví jde až za snahu vypadat dobře. Cooper věří, že vaše těla jsou chrámem a vy jste zavázáni Bohu udržovat je v dobrém stavu. V jeho sedmdesáti

Měj v úctě svůj chrám (1)

„Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“         1. Korintským 6:20

Při vzkříšení „naše pozemská těla…budou pozvednuta k životu jednou provždy“ (1. Korintským 15:42, přel. z angl.), ale v mezičase musíš „oslavovat Boha svým tělem“ tak, že se budeš držet několika principů. Tady jsou:
1) Pravidelně cvičit. Polovina z