Uprav svůj postoj (1)

„… přemýšlejte o všem … co má dobrou pověst…“ Filipským 4:8

Každý z nás čas od času potřebuje upravit své smýšlení. Když přijdou těžké chvíle, je důležité udržet si správný postoj. Bez ohledu na to, co se ve tvém životě děje, rozhodni se projít tím se správným postojem. Lépe řečeno – rozhodni se předem, že si udržíš pozitivní myšlení uprostřed každé negativní situace, která se objeví. Pokud vědomě uděláš toto rozhodnutí a budeš na něj myslet v dobrých časech, budeš připraven, až přijdou těžkosti.
Pavel napsal: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu … A Bůh pokoje bude s vámi“ (Filipským 4:8-9). Někteří z největších spisovatelů a skladatelů v dějinách vytvořili svá mistrovská díla během nejhoršího období života. Beethoven napsal své nejslavnější symfonie, když byl téměř zcela hluchý a zažíval velký smutek. Jedna z největších chyb, kterou můžeš udělat, je myslet si: „Nikdy bych nemohl být jako tito lidé.“ Pokud takto přemýšlíš, budeš poražen dřív, než to vůbec zkusíš.
Vždycky je mnohem jednodušší si správný postoj udržet, než jej znovu získat. Takže jakmile vycítíš, že se stáváš negativním, okamžitě uprav své smýšlení. Bible říká: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ (Jakub 4:7). Ve chvíli, kdy nepřítel do tvé mysli pošle negativní myšlenky, rovnou je zastav. Trénuj sám sebe, abys za každých okolností zůstal silný a zachoval si pozitivní postoj. Když to uděláš, „Bůh pokoje bude s tebou“ (viz Filipským 4:9).

Bořit hradby

„Zbraně našeho boje … mají od Boha sílu bořit hradby.“ 2. Korintským 10:4

Bůh nazval Davida „mužem podle svého srdce“ (viz Skutky 13:22, B21). David ale v životě zápasil se slabostí. Co to bylo? Duch chtíče, který se čas od času vynořil na povrch, a lidé, kteří mu byli nejblíže, o tom věděli.

Víra

„Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.“ Římanům 10:17, B21

Pojďme si definovat pojem „víra“. Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Židům 11:1). Víra není prázdná naděje nebo prostě pozitivní vyznávání něčeho, co chceme, aby

Jaký máš sen? Jaký je tvůj plán?

„Tato řeč se faraónovi i všem jeho služebníkům zalíbila.“ 1. Mojžíšova 41:37

Bůh dal Josefovi sen, že jednoho dne bude na vysoké vůdcovské pozici. Když ale konečně dorazil do faraónova paláce, nevešel dovnitř a neoznámil: „Bůh mi řekl, že tady budu šéfovat!“ Ne, musel na tom pracovat! Na svět tehdy měl přijít hladomor

Raduj se, jsi v Boží vůli

„Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním…“ Žalm 40:9

Není v životě radost, která by se rovnala vědomí, že se nacházíš uprostřed Boží vůle. Není to sláva, bohatství ani potěšení. Nic se nedá srovnat s vědomím, že se Bůh souhlasně usmívá nad tím, co každý den děláš. Bude plnění Boží vůle vždycky