Podobný Kristu

„A jsme-li děti, tedy i dědicové … spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.“     Římanům 8:17

Prvořadým Božím cílem pro nás není pohodlí, ale to, abychom byli jako Kristus! Abys toho dosáhl, budeš muset zakusit něco z toho, čím Ježíš procházel – například nepochopení od vlastní

Vnitřní krása

„Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.“        Efezským 3:16, B21

Jedna dáma letěla přes celou zemi, aby vyprávěla v diskuzním pořadu, jak ji manžel opustil kvůli jiné ženě. Tato krásná mladá paní, plná života, vytáhla fotografii a řekla: „Jen se na ni podívejte. Kvůli téhle mě nechal!“ Moderátor

Vyber si správné přátele (2)

„Lépe je dvěma než jednomu…“ Kazatel 4:9, ČSP

Převezmi iniciativu. Nečekej, až tě někdo představí. Řekni „ahoj“ a zeptej se druhého na jméno. Pokud jsi přirozeně plachý, bude pro tebe první krok možná těžký. Ten druhý je ale na tom možná stejně, a při rozhovoru zjistíte, že máte ledacos společného. Riskni to.

Vyber si správné přátele (1)

„… přítel brousí svého přítele.“ Přísloví 27:17, B21

Spisovatel Charlie „Tremendous“ Jones řekl: „Dnes jsi stejný, jako budeš za pět let, až na lidi, s nimiž se teprve setkáš, a na knihy, které ještě přečteš.“ Charles Townsend radí vybírat si za přátele:
1) Lidi, kteří budou mít vliv na to, aby ses

Postřehni v tom Boží ruku!

„Příteli, konej svůj úkol!“ Matouš 26:50

Ježíš v Getsemane pohlédl na Jidáše a řekl: „Příteli, konej svůj úkol!“ (Matouš 26:50). Je těžké si představit, co v tu chvíli na Jidášovi viděl, že jej uznal za hodného oslovení „příteli“. Ježíš ale na každé zlé situaci vidí něco dobrého. To nám pomůže jednat stejně. Jak?