Požehnaný v práci

„Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.“    5. Mojžíšova 28:8

Anglické slovo „vocation“, které znamená „povolání nebo poslání“, pochází z latinského slova „vocare“, což znamená „duchovní povolání“. Každé povolání, bez ohledu na to, co to je, je povoláním od Boha. Jakmile své povolání

Stále se zlepšuj

„Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“        1. Korintským 9:27

Pavel napsal: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my

Měj správný postoj

„Kdo se krotí v řeči, má správné poznání…“ Přísloví 17:27

Nestačí mít správné odpovědi; potřebuješ mít správný postoj. Pokud jsi v postoji „nacpu ti to do chřtánu“, jsou tvé dobré nápady a dobré rady k ničemu. Moudrost je říkat správnou věc ve správný čas správným způsobem. „Kdo se krotí v řeči, má správné

Nebuď líný (4)

„Šel jsem kolem pole muže lenivého…“ Přísloví 24:30

Je lepší mít podstav zaměstnanců, než si najmout lenocha; je lepší nemít nikoho, než mít lenivého. Šalomoun měl evidentně zkušenosti s lenochy, když napsal: „Jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kteří ho posílají“ (Přísloví 10:26). Víš, jak dráždivý je ocet,

Nebuď líný (3)

„Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.“ Přísloví 20:4

Lenoch vidí překážku při každé příležitosti. Není schopen si udržet práci, ale vždycky má dobrou výmluvu – pracovní doba je příliš dlouhá, plat je příliš nízký, práce příliš těžká, lidé příliš nároční – můžeš si vybrat. A neměj strach, pokud