Nech lidi jít a nech Boha jednat!

„Na Hospodina slož svoji starost…“ Žalm 55:23

Máš na srdci břímě kvůli někomu, koho máš rád? Snažil ses mu pomoci, a nepodařilo se ti to? Nech ho být a nech Boha, aby jednal! Nechat ho být neznamená, že ti na tom člověku přestane záležet; znamená to, že ty mu nemůžeš pomoci. Neznamená to,

Mluv k věci

„Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!“        Přísloví 15:23

William Penn, který v roce 1681 založil britskou kolonii Pensylvánii (pozdější americký stát Pensylvánie byl pojmenován na jeho počest), formuloval šest zásad rozhovoru:1) Vyhýbej se společnosti, kde není užitečné nebo nutné být; když tam musíš být, mluv

Uč se od Mojžíše (4)

„Věřil … a nedal se zastrašit … jako by Neviditelného viděl.“ Židům 11:27

Za čtvrté, když život začne být těžký, musíš zůstat pevný. Mojžíšův život se dá shrnout třemi slovy: „nedal se zastrašit“.Životním faktem je, že není žádný zisk bez bolesti, žádný pokrok bez problémů a žádný úspěch bez protivenství. Mojžíš věděl, že

Uč se od Mojžíše (3)

„… upíral svou mysl k budoucí odplatě.“ Židům 11:26

Za třetí si musíš stanovit priority. „… Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě“ (Židům 11:26). Velká část světového bohatství se v té době nacházela v Egyptě. Mojžíš tedy měl zajištěno všechno, co se

Uč se od Mojžíše (2)

„Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem…“ Židům 11:25

Za druhé musíš převzít odpovědnost za svůj život. „Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu…“ (Židům 11:24-25).Mojžíš nejprve odmítl být někým jiným než sám sebou,