Děláš se lepším než jsi? (2)

„… kdybychom dokázali ovládat své jazyky…“ Jakub 3:2, přel. z angl.

Když jsme rozčílení, jsme v pokušení „prát špinavé prádlo druhých“. Jenže snažit se vypadat dobře na úkor druhého se vždycky vymstí. Jeden křesťanský spisovatel poznamenal: „Pocit spravedlnosti se změní ve stud rychleji, než odejdeš z místa rozhovoru, zavěsíš telefon nebo stiskneš

Děláš se lepším než jsi? (1)

„… ruku na ústa!“ Přísloví 30:32

Jazyk je jen kousíček od mozku, ale podle žvanění některých z nás to vypadá, jako by naše ústa a mozek byly od sebe na míle vzdálené! Jakub řekl: „… jazyk … poskvrňuje celé tělo…“ (Jakub 3:6). Spisovatelka Ramona Cramer Tucker napsala: „Přiznávám, že jsem mluvka.

Vzdej se nároků

„… služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Bible přikazuje: „… služte v lásce jedni druhým“ (Galatským 5:13). Jinými slovy: „Zbav se postoje, že ti druhý něco dluží, a zaměř se na to, že dlužníkem jsi ty.“ Ale někteří z nás uvažují takto: 1) Odjakživa počítám s dobře placeným celoživotním zaměstnáním a

K čemu jsi povolán?

„… Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny…“ Skutky 10:38

Tvá hodnota v Božích očích byla ustanovena na kříži. Bible tě ujišťuje: „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8:32). Všimni si slova „všecko“. V Kristu jsme

Příznaky zbožného vedení

„… pokud ti Bůh dal schopnost k vedení, konej to s vážností a odpovědností…“        Římanům 12:8, přel. z angl.

To, že jsi vedoucím v podnikání, politice či veřejné službě, tě ještě nekvalifikuje automaticky k tomu, abys byl vedoucím také v církvi. J. Oswald Sanders říká: „Rozhodování v církvi přísluší tomu, kdo má autoritu,