Zrcadlo na zdi (2)

„Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen…“        (Žalm 139:14)

Jak by ses tedy měl dívat na úlohu svého fyzického vzhledu?
1) S vděčností. Poděkuj Bohu za tu jedinečnou bytost, jakou tě on stvořil. Nejsi výsledkem náhodné genetiky. Jsi skutečně „neopakovatelný“, stvořený Bohem k tomu, abys zaplnil místo, které

Zrcadlo na zdi (1)

„Což smí hlína říci svému tvůrci: ‚Co to děláš?‘…“ Izajáš 45:9

Mnozí z nás jsme nešťastní z toho, co vidíme v zrcadle. Někteří z nás jsou dokonce tak nešťastní, že utratí celé jmění, jen aby to změnili. A i když je dobré vypadat co nejlépe, Bůh nikdy nezamýšlel, aby náš vzhled byl pro

Připrav se na útok (4)

„Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“ Jozue 5:14

Některé záležitosti jsou tak zásadní, že dokud je nevyřešíš, nemůžeš se posunout dopředu, ani se radovat z Božího požehnání ve svém životě. Jozue čelil takovému problému, když stál před ohromnými hradbami Jericha, nejsilnějšího města v zaslíbené zemi a prvního města, které mělo být

Připrav se na útok (3)

„Ale Pavel setřásl hada do ohně…“ Skutky 28:5

Lukáš píše: „Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima. Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci

Připrav se na útok (2)

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Nehemjáš zjistil, že ne všichni budou mít radost z tvého úspěchu. „…poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem: ‚Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu.‘ Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k nim tedy