Jak se vyvarovat vyhoření

„…keř v ohni hoří, ale není jim stráven.“ 2. Mojžíšova 3:2

Pamatuješ si na příběh o hořícím keři? Hořel, ale neshořel. Někteří lidé, kteří kdysi hořeli pro Boha, vyhořeli. Věrní zaměstnanci ve sboru, kteří tam po léta pracovali, najednou zmizeli. Psycholog Herbert J. Freudenberger popisuje vyhoření jako „vyčerpanost způsobenou oddaností věci, která nepřinesla

Chceš být uzdraven?

„Ježíš mu řekl: ,Vstaň, vezmi své lože a choď!‘“ Jan 5:8

Jon Walker píše: „Před dlouhou dobou…jsem byl diagnostikován s klinickou depresí a začal jsem usilovně pracovat na hlubokém, trvalém uzdravení skrze Ježíše. Jednoho dne se mě Ježíš zeptal: ,Chceš být uzdraven?‘ Vypadalo to jako směšná otázka…ale věděl jsem, co tím myslel. Jsem

Jak prožít osobní obnovení (2)

„…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!“ Žalm 80:20

A. W. Tozer nás vede k dalším čtyřem krokům k osobnímu obnovení, které musíme udělat:
1) Uveď svůj život do souladu s takovými částmi Písma, které jsou určeny k tomu, aby nás vedly na cestu spravedlnosti. Poctivý člověk s otevřenou Biblí, poznámkovým

Jak prožít osobní obnovení (1)

„…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!“ Žalm 80:20

Žalmista se modlil: „…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni“. Před téměř sto lety A. W. Tozer vytyčil kroky vedoucí k osobnímu obnovení. Některé výrazy jsou možná zastaralé, ale ty principy stále fungují:
1) Buď zcela nespokojený sám se sebou. Samolibost

Bůh tě překvapí

„Hle, činím něco docela nového…“ Izaiáš 43:19

Umíš si představit Mojžíšovo překvapení, když k němu Bůh mluvil z hořícího keře? Pavel byl také překvapen mužem z Makedonie, který na něj ve snu volal: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ (Skutky 16:9).
Náš Bůh je Bohem překvapení a říká: „Hle, činím něco