Anonymní, ale nepostradatelný

„A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné…“ 1. Korintským 12:22

Charles Swindoll ve své knize Povzbuď mě klade následující otázky: „Kdo naučil Martina Luthera teologii a kdo inspiroval jeho překlad Nového zákona? Kdo navštívil Dwighta L. Moodyho v obchodu s obuví a mluvil s ním o Kristu?

Je čas posunout se dopředu!

„Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře…“ 2. Mojžíšova 15:4

Faraón zotročoval Izrael po čtyři sta let. Právě tehdy, když si Izraelci mysleli, že faraónovi utekli, znovu se objevil u Rudého moře. A tam Bůh zasáhl a způsobil, že zpívali: „Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře…“ (2. Mojžíšova 15:4).

Zůstaň pevný a nech Boha pracovat

„Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“ 2. Korintským 4:17

Existují období ve tvém životě, kdy nic z toho, o co se pokoušíš, nevychází. Tvoje víra je možná silná a tvůj závazek opravdový, ale nepřízeň přijde a zaklepe na tvé dveře. V takových dobách tě modlitba posílí a dá

George McCluskey – jeho příběh

„…vylévej své srdce…za život svých pacholátek…“ Pláč 2:19

Když George McCluskey založil rodinu, rozhodl se investovat jednu hodinu každý den do modlitby, protože chtěl, aby jeho děti následovaly Krista. Potom rozšířil své modlitby a zahrnul svá vnoučata a pravnoučata. Každý den mezi jedenáctou hodinou dopoledne a polednem se modlil za tři následující

Zvítězíš!

„Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.“ Žalm 3:5

Bez ohledu na to, kdy nebo proč jsi zakopnul, Bůh tě chce zvednout a znovu tě postavit na nohy. Lidé, kteří nikdy nezažili selhání, toho obvykle mnoho nedokáží. Při bezpečné hře existuje určitá jistota. Nic není ztraceno, ale