Staň se tím, kdo získává duše!

„…kdo se ujímá duší, je moudrý.“ Přísloví 11:31

Francouzský vědec Louis Pasteur žil v době, kdy každý rok tisíce lidí umíraly na vzteklinu, proto pracoval dnem i nocí na vakcíně, která by je zachránila. Právě když se chystal experimentovat sám na sobě, devítiletý chlapec, který se jmenoval Joseph Meister, byl pokousán psem se

Zvládání rodinných problémů

„V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 1. Mojžíšova 12:3

Kvůli tomu, aby byly požehnány všechny rodiny na zemi, Abraham musel začít se svou vlastní. Dříve než mohl muž získat způsobilost jako vedoucí v novozákonní církvi, prozkoumali jeho rodinný život (viz 1. Timoteovi 3:5). Přemýšleli takto: „Pokud není úspěšný doma, nezvětšujme jeho oblast

Charakter – krása, která trvá

„Pro vás se nehodí vnější ozdoba…nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné…“    1. Petrova 3:3-4

Když přijde na krásu, dívej se na ni ze správné perspektivy: „Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci

Když jsi vůdce (3)

„…kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.“ Lukáš 22:26

Michael Bruner píše o tom, jak se jako ztřeštěný mladý univerzitní student, účastnil přednášky bývalého amerického generálního prokurátora. Říká: „Po přednášce jsem k němu přišel a zeptal jsem se ho, jestli bychom mohli spolu zajít na kávu. K šoku svých spolupracovníků řekl:

Když jsi vůdce (2)

„…kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ Matouš 20:26

Mac Anderson říká: „Stejně jako každá lidská bytost mám pochybnosti, strachy a zklamání… Nicméně jako vůdci musíme zvládat své postoje…nemůžeme podceňovat vliv našeho jednání a postojů. Churchill řekl: ,Cenou za vítězství je zodpovědnost zůstat v kladném postoji, ať se tak cítíme