Co se děje potom?

„Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.“        Efezským 4:26–27

Jeden odborník, zabývající se manželstvím a rodinou, napsal: „To, co by mělo manželské páry znepokojovat, nejsou hádky, ale to, co se děje, když bitva skončí. Téměř všechna manželství čas od času prožívají konflikty, ty ale pro jejich vztah nemusí být nezdravé.

Projevujte si navzájem lásku

„Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.“ 1. Korintským 7:3

Tádž Mahal je jedna z nejkrásnějších a nejdražších hrobek, jaká kdy byla postavena. Váže se k ní legenda. Když zemřela milovaná manželka indického panovníka Šáhdžahána, nařídil prý panovník, aby hrobku postavili jako její památník. Přikázal postavit rakev

Učiň Ježíše Pánem svého života

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána…“ Římanům 10:9

Stát se křesťanem znamená udělat dvě věci. Zaprvé musíš přijmout Ježíše jako svého Spasitele. Zadruhé, a to je mnohem obtížnější, jej musíš učinit svým Pánem, „neoddiskutovatelným šéfem“! V každém z nás je dostatečně silné ego, které si chce držet kontrolu. Tuto část svého já musíme

Budování důvěry při komunikaci (3)

„Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“ Koloským 4:6

Budování důvěry při komunikaci vyžaduje: 1) Práci na budování důvěry. Důvěra není „právo“, je to výsada, kterou získáš, když prokážeš, že jsi důvěryhodný. Pokud politici říkají: „Můžete se na mě spolehnout,“ ale výsledky jejich činnosti tomu neodpovídají,

Budování důvěry při komunikaci (2)

„… řeč vlídná (je) … uzdravením…“ Přísloví 16:24

Pro efektivní komunikaci: 1) Využívej „oční bránu“. Oční kontakt podněcuje sociální síť mozkových spojů, snižuje hladinu stresových hormonů a zvyšuje hladinu hormonů povzbuzujících vnímání sympatie. Když se budeš záměrně na druhého dívat, umožní ti to okamžitě reagovat na sedm základních výrazů obličeje, které vyjadřují hněv,