Začni nový rok správně

„…odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému.“ Koloským 3:13

K tomu, abys začal nový rok správně, musíš pustit jakékoliv staré nevraživosti, které tě táhnou dolů. Philips Yancey popisuje odpuštění jako nadpřirozené jednání a říká: „Nenajdete delfíny, kteří by odpouštěli žralokům, že požírají jejich kamarády. Je to svět, kde jeden požírá druhého, ne odpouští

Jednej se svým „Izmaelem“

„Vyžeň otrokyni i jejího syna…“ Galatským 4:30

Izmael a se narodil jako důsledek Abrahamova pokusu uspíšit Boží plán a naplnit ho díky lidskému úsilí. Děláš to? My všichni máme svého „Izmaela“: dobrý nápad, který nebyl Božím nápadem a může ti zkomplikovat život. Řekneš: „Ale nemiloval Bůh i Izmaela?“ Ano, a požehnal mu (viz

Požádej Boha, aby ti dal sen

„…vaši starci budou mít sny…“ Jóel 2:28

Bible říká: „…vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ Když ti Bůh dá sen, dá ti také zdroje a vztahy potřebné k tomu, aby se sen naplnil. Ne každý bude věřit v tvůj sen. Pavel píše: „A co když někteří byli nevěrní?

Odhalení srdce

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Náš charakter je odhalován nejen při našem jednání, ale také při našich reakcích. Jednání může být plánované, ale reakce jsou spontánní. Ukazují nám záblesk toho, co je skutečně v našem srdci. V tom okamžiku se na to můžeme podívat a jednat s tím. Kdo

Tvůj průlom!

„Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu.“ Micheáš 2:13

Myslíš si: „Jestli nedojde k průlomu v mé situaci, nezvládnu to!“ Pokus se pochopit tyto dvě věci:
1) Tvůj problém je pouze příležitostí pro Boha, aby pracoval ve tvůj prospěch. Jsi v situaci, kdy můžeš prožít pravdivost těchto slov: „Už vytáhl ten,