Naslouchej a buď ochoten přijmout radu

„Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.“        Přísloví 29:1

V osmdesátých letech devatenáctého století prověřovali stavební inženýři v Pensylvánii přehradní hráz, která zadržovala vody z několika řek tekoucích do údolí, v němž leželo město. Znepokojení tím, co zjistili, řekli zastupitelům města: „Hráz není bezpečná a vy jste ve

Chceš být úspěšný? Poraď se s Pánem.

„Hledal Boha … a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch.“        2. Paralipomenon 26:5, B21

Kdosi řekl: „Než zkusíš vylézt po žebříku úspěchu, nejdříve se ujisti, že je opřený o správnou zeď.“ Aby bylo jasno – jestliže je tvým záměrem konat Boží vůli a pracovat k jeho cti, pak on ti zaslibuje úspěch.

Nech Boha, aby použil to, co máš

„Co to máš v ruce?“ 2. Mojžíšova 4:2

V Bibli se píše: „Mojžíš však znovu namítal: ‚Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.‘ Hospodin mu řekl: ‚Co to máš v ruce?‘ Odpověděl: ‚Hůl.‘ Hospodin řekl: ‚Hoď ji na zem.‘ Hodil ji na zem a stal se z ní

Řekni: „Se mnou to končí“

„Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci…“ Soudců 6:25, B21

Když na Gedeóna zavolal Hospodinův anděl, mlátil zrovna na dně vinného lisu pšenici, kterou chtěl schovat před Midjánci (viz Soudců 6:11). To je zajímavé, protože Bůh se jej právě chystal použít ke zničení midjánského vojska a k osvobození Izraele. Než to však mohl

Jaké je tvé čisté jmění?

„Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ Přísloví 13:22

Slovo „dědictví“ je v Bibli použito ve dvou stech třech případech, takže ho Bůh určitě musí pokládat za důležité. Šalomoun napsal: „Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ (Přísloví 13:22). V pozemském království je tvé „čisté jmění“ součtem všeho, co vlastníš. V Božím království je však tvé čisté jmění součtem