Přestaň otálet a udělej to!

„A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘“    Lukáš 9:61

Když prohýříš nebo ztratíš peníze, existuje šance získat je zpět. O promarněném nebo ztraceném čase to ale neplatí. Jeden z nejsmutnějších biblických příběhů najdeme ve slovech: „A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou‘“ (Lukáš 9:61). Nikde se později už nedočteme, že pak Ježíše opravdu následoval.
Odkládání věcí jde ruku v ruce s perfekcionismem. Říkáváme: „Když to nemohu udělat pořádně, nebudu to dělat vůbec.“ Ne! Než něco uděláš správně, pravděpodobně to nejprve uděláš špatně. V každém příběhu o úspěchu jsou i kapitoly o zápase, jsou to ale kapitoly o učení a růstu.
Na Yaleově univerzitě provedli následující studii: Absolventy před promocí informovali o nebezpečí tetanu a nabídli jim možnost bezplatného očkování na zdravotním středisku. Většina posluchačů byla přesvědčena, že to potřebují, ale zkus hádat, kolik jich na vakcinaci přišlo. Tři procenta! Druhá skupina absolvovala stejnou přednášku, ale kromě toho jim dali také plánek univerzitního kampusu se zakroužkovaným zdravotním střediskem. Pak je požádali, aby se podívali do svých týdenních rozvrhů a zjistili, kdy budou mít čas přijít na očkování. A víš co? Přišlo jich devětkrát více!
Dobré úmysly nestačí. Musíš se rozhodnout a vykročit. Stanovit si konečný termín, nebo si domluvit schůzku. „Dnes“ je ten zítřek, o němž jsi mluvil včera. Takže přestaň otálet a udělej to!

Změň svůj postoj

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Cheryl si pořád stěžovala, že nevydělává dost peněz a že si nemůže dovolit koupit, co by chtěla, takže vlastně nemůže vůbec nic. Její poradkyně jí řekla: „Vy plýtváte energií na stížnosti, místo abyste se snažila dostat kupředu.“ Cheryl namítla: „Vy mi nerozumíte.

Sáhni si pro pomoc

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Poradci pomáhající lidem během odvykací kúry používají termín „nevyléčitelně jedinečný“, protože závislí lidé si myslí, že jejich problém je jedinečný. „Kdyby druzí znali můj problém, zavrhli by mě. Zápasím s tím tak dlouho, že nevěřím, že nad tím někdy zvítězím.“

Žij!

„Ke hrobu dojdeš plný sil…“ Jób 5:26, B21

Spisovatel Norman Cousins řekl: „Žádná nemoc není smrtelnější než nuda po odchodu do důchodu.“Jedna osmdesátiletá dáma přišla na lékařskou prohlídku. Její lékař se jí zeptal, zda je stále aktivní. Zeširoka se na něj usmála a řekla: „Každý den běhám deset až dvanáct kilometrů.“ Lékař byl

Věř pevně Bohu, a stane se to

„… trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ Abakuk 2:3, přel. z angl.

Slíbil ti Bůh něco, a ty lidskýma očima nevidíš, jak by se to mohlo stát? Je pro tebe těžké čekat? Přečti si z Písma tohle: „Když ti to připadá pomalé … trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ (Abakuk 2:3,