„Kde je moje srdce?“

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Matouš 6:21

William Randolph Hearst žil na hradě Hearst. V jednom období navíc vlastnil 50 mil kalifornského pobřeží. A sbíral věci po 88 let. Měl 3500 let staré egyptské sochy, středověké vlámské tapisérie, stoleté ručné vyřezávané stropy a některé z nejúžasnějších uměleckých děl

Obtížná láska (2)

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Jeden autor poukazuje na to, že nepřítelem je satan, ne člověk, se kterým jednáte! Ta skutečná bitva je proti silám zla (viz Efezským 6:12). Satan chce, abyste si mysleli, že ve své bitvě jste osamělí a jedná, jako byste byli odděleni od Boha. Ne,

Obtížná láska (1)

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“ Žalm 32:8

Jon Walkers píše: „Jak je to s odpouštěním ve vztazích, které jsou otravné a nefunkční? Máš v nich zůstat…když ten člověk stále dělá tu stejnou věc? Milovat svého nepřítele neznamená omlouvat jeho chování… V každém otravném vztahu zápasíme o to, abychom odolávali zneužití

Duchovně rosteš, když…

„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Když třináctiletý bratr Jamieho zemřel při bruslařské nehodě, jeho matka se zamkla do své ložnice a nevycházela ven. Tehdy se šestiletý Jamie rozhodl nahradit svého bratra a nitky spletité fantazie byly utkány. Stal se posedlým napodobováním bratrových osobních rysů; nosil stejné šaty a naučil se pískat stejně jako

Častá setkání s Bohem!

„…a Písma svědčí o mně.“ Jan 5:39

Zde jsou dva přesvědčivé důvody, proč naplňovat svou mysl Písmem:
1) Kvůli tomu, abys věděl, kdo je Bůh. Jednoho dne se malé dívky ve škole zeptal učitel výtvarné výchovy, co kreslí. „Obrázek Boha,“ odpověděla. Učitel řekl: „Ale nikdo Ho nikdy neviděl.“ Dívka směle odpověděla: „Uvidí