Příští rok vyjdi z vyjetých kolejí!

„Tu mi Hospodin řekl: ‚Už dosti dlouho obcházíte toto pohoří. Obraťte se na sever.‘“    5. Mojžíšova 2:2-3

Jeden biolog dělal pokusy s tím, co nazval „procesní housenky“. Umístil housenky na okraj květináče s rostlinou tak, že první měla hlavu u ocasu poslední; v průvodu nebyla žádná mezera. Malí tvorečkové pochodovali celý týden po

Tak to Bůh naplánoval

„Proto opustí muž otce i matku­…“ Matouš 19:5

Rodiče, přečtěte si tento dopis: „Milý tatínku! Děkuji ti za všechny ty chvíle, kdy jsi mě držel na klíně, takže jsem mohl sledovat míčové hry, a kdy jsi mě vzal na karneval a koupil mi párek v rohlíku. Pořád budu vzpomínat na ten den, kdy

Rozjímej nad Božím slovem

„… nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ Žalm 1:2

Když půjdeš dál za prosté čtení Bible a uděláš si čas pro každodenní rozjímání o jejích pravdách, začneš myslet Božím způsobem a tvůj život se změní k lepšímu.Petr byl hodně závislý na Ježíšových slovech, proto řekl: „Pane, ke komu bychom šli?

Má celý svět ve svých rukou

„… nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!“ Daniel 4:29, B21

Jako člověk, který věří Bibli, bys ve svém slovníku neměl mít tři slova: štěstí, náhoda a osud. Nahraď si je slovem „prozřetelnost“, které znamená „předvídat a zabezpečit“. Westminsterské vyznání víry, sepsané v sedmnáctém století, konstatuje: „Bůh, velký Stvořitel všech

Máš právo křičet!

„Promluvil slovo, které tě uzdravilo, které tě vrátilo od prahu smrti.“        Žalm 107:20, přel. z angl.

Každý přicházíme k Pánu s nějakým „poškozením“. Bůh proto zahajuje program obnovy, aby napravil naše smýšlení o něm, o jiných i o sobě samých. I když můžeš navenek vypadat dobře, uvnitř neustále zní bušení a řezání, protože