Síla modlitby

„… v modlitbách neustávejte.“ 1. Tesalonickým 5:17

Když Bible přikazuje „… v modlitbách neustávejte“ (1. Tesalonickým 5:17), znamená to, že se máš modlit každý den, a ne jenom v určitých periodách nebo když jsi v problémech. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5:16). Slovo „vroucí“ znamená vášnivá, vytrvalá a odhodlaná. Nejde tu

Tři nejdůležitější otázky

„… abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas…“     Efezským 5:15–16

Řídit se plánem je jako používat GPS navigaci. Když navigace ví, kde jsi, můžeš jí říct, kde chceš být, a ona ti vytvoří osobní silniční mapu. Rozdíl mezi GPS a tebou je ten, že ty si musíš plán

Měj rád svého pastora

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za … pastýře…“ Efezským 4:11

Pastoři mají těžký úkol. Dostávají víc kopanců než polibků. Když je pastor mladý, nemá dostatek zkušeností; když je šedovlasý, je příliš starý. Když má pět dětí, má jich příliš mnoho; když děti nemá, je špatným příkladem. Když jeho manželka zpívá ve

Zbav se nepodstatných věcí

„… odhoďme všecku přítěž i hřích … a vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

V dobách římského císařství trénovali olympijští běžci s těžkými závažími, připoutanými k tělu. V den závodu z nich pak všechna závaží byla sňata. Proto je v Bibli napsáno: „… odhoďme všecku přítěž i hřích … a vytrvejme v běhu…“ (Židům

Buď silný v Pánu

„A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Efezským 6:10

V Bibli je napsáno, že Bůh je silný a chce, abys byl silný i ty. Proto přijmi všechno, co pro tebe Mistr připravil; jsou to dobré zbraně, vyrobené z nejlepších materiálů. Nauč se je používat, abys byl schopen postavit