Proč hřích nefunguje

„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

Jakub napsal: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí

Mojžíš a ty

„I zavolal na něho Bůh … ‚Mojžíši, Mojžíši!‘ Odpověděl: ‚Tu jsem.‘“ 2. Mojžíšova 3:4

Ve čtyřiceti letech měl Mojžíš veškerý potenciál na světě, v osmdesáti se ale cítil jako ztracený případ. Místo aby naplňoval Boží vůli Božím způsobem, pokusil se ji uspíšit, a tím ji zdržel o čtyři desetiletí!V určité chvíli života má

Dávat a přijímat

„Dávejte, a bude vám dáno…“ Lukáš 6:38

Mnozí chceme dávat lidem, které milujeme, z důvodů, v něž věříme. Strach nám ale brání. Obáváme se, že když dáme, nebudeme možná mít dost pro sebe. Takže místo zasévání svá semena shromažďujeme a míjíme tak sklizeň, kterou nám Bůh zaslíbil. Proč? Protože na nějaké hlubší úrovni

Vyber si vítězný život

„A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. Janova 5:4

Bible říká: „… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Janova 5:4). Abys mohl žít vítězný život, musíš udělat tyto tři věci:1) Nedovol ďáblu, aby se vetřel do tvého života.

Zaujmi svůj postoj

„… brány pekel ji nepřemohou.“ Matouš 16:18

Nemůžeš sedět stranou, protože Bůh tě povolal do frontové linie zde na Zemi. Někdy to znamená postavit se za to, co je správné. Ježíš řekl: „… zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18). Brány jsou obranná opatření. To znamená, že jsi byl povolán