Chuť na Boží slovo

„Slovo Boží … proniká až na rozhraní duše a ducha…“ Židům 4:12

Když čteš Bibli, Bůh ti dá pro tvůj život takovou sílu a vedení, které prostě jinde nenajdeš. Elífaz řekl patriarchovi Jóbovi: „On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví“ (Jób 5:18, B21). Přesně to Bůh činí, když čteš Písmo, protože: „Slovo Boží … proniká až na rozhraní duše a ducha…“ (Židům 4:12). Druzí tě vnímají jen podle toho, co vidí, že děláš; ale když jsi sám s Bohem a otevíráš Písmo, odhaluje ti podstatu, kým skutečně jsi. Vynáší na povrch dlouhotrvající a neřešené problémy a pomáhá ti vypořádat se s nimi. Konfrontuje tě s tvými zlozvyky a ukazuje, jak je překonat. Odhaluje tvé sobecké postoje i nelásku a dává ti šanci činit pokání a změnit své cesty.
Jeden starý kvaker (člen Náboženské společnosti přátel) říkával: „Hřích tě bude odpuzovat od Bible a tvoje Bible tě bude chránit před hříchem.“ Možná namítneš, že ráno tě čeká fůra povinností, nemáš čas na čtení Bible. Tak ji čti večer, až přijdeš domů z práce! To možná zase řekneš, že když se večer vracíš z práce, jsi tak unavený, že se už nemůžeš na nic soustředit! Pak ovšem musíš změnit své priority. Pokud jsi schopen trávit hodiny u televize, určitě přijdeš na to, jak vyšetřit nějakou tu chvilku na pravidelné čtení Bible. Pravdou je, že čas si děláme především na to, co chceme, čeho si ceníme a co milujeme. Požádej Boha, aby ti dal větší chuť na jeho slovo. Pak začni číst Bibli a sleduj, jak tvoje chuť na ni poroste!

Změň své myšlení

„… je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.“ Filipským 4:8, B21

Abys změnil svůj život, musíš nejprve změnit svoje myšlení. A to není snadné, když máš zajetý určitý životní styl. Pastor a fejetonista Dr. Frank Crane řekl: „Naše myšlenky jsou naši nejlepší přátelé a zároveň nejhorší nepřátelé.“ Král Šalomoun to

Přestaň být malověrný

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Nezapojuj se do ničeho, co nebude vyžadovat použití tvé víry. Klíčem k životní vitalitě je vždy něco, na co se těšíme, ale zároveň v tom důvěřujeme Bohu. Můžeš buď žít, nebo přežívat.

Přátelství (4)

„Bezpečnější jsou rány od přítele…“ Přísloví 27:6, B21

„Lepidlo přátelství“, které dokáže trvale někoho spojit, se nazývá upřímnost a věrnost. Bible říká: „Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka“ (Přísloví 27:6, B21). Opravdový přítel tě možná naštve, když ti řekne pravdu, nicméně řekne ti ji. Nemusí pokaždé říkat, co chceš

Přátelství (3)

„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“        Přísloví 13:20, B21

Následující příběh vypráví o farmáři, který bojoval s hejnem vran, které ničilo jeho pole. Jednoho dne mu došla trpělivost, popadl brokovnici a odplížil se podél meze co nejblíže, aby to s těmi dotěrnými vranami jednou pro vždy skoncoval. Farmáře