Modlil ses za to?

„… v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti…“ Filipským 4:6

Umíš si představit, že bys přišel do restaurace a zeptal se, jestli je tvoje objednávka připravená k vyzvednutí? „Kdy jste objednávku podával?“ zeptá se číšník. „Já jsem ale nic neobjednával,“ odpovíš. „Jenom mě napadlo, že byste třeba mohli mít něco

Finanční růst

„Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.“    2. Korintským 9:10

Někteří lidé si myslí, že Bůh je proti tomu, abychom měli peníze, nebo že chce, abychom jich neměli mnoho. V Bibli ale stojí: „Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb

Jak překonat strach z intimity (2)

„Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho…“ Skutky 20:37

Emocionální důvěrnost je jedním z největších darů, jaký můžeš někomu druhému dát. Naplňuje vzájemně vaše duše. Odstraňuje osamělost. Bible doporučuje citovou důvěrnost dokonce i mezi muži. O starších církve v Efezu, kteří si uvědomili, že Pavla už nikdy neuvidí, je

Jak překonat strach z intimity (1)

„Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.“ 1. Mojžíšova 2:25

Adam a Eva před sebou navzájem neskrývali žádná tajemství. „Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se“ (1. Mojžíšova 2:25). Bůh řekl, že jako pár mají moc vládnout světu. A tehdy vstoupil na scénu satan. Na

Rozhovor otce se synem (2)

„Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla.“ Přísloví 7:21

Psycholog Henry Brandt vyprávěl, jak se jeho syn rozčílil, když mu nedovolil, aby jel sám autem s dívkou po setmění k jezeru. „Co je na tom špatného, tati?“ domáhal se odpovědi syn. „Copak mi nedůvěřuješ?“ Brandt mu odpověděl: „V autě? Večer?