Tajemství sebeovládání (1)

„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

V příštích dnech se podíváme na to, jak rozvíjet sebeovládání. Dnes se zaměříme na první krok – přijmi odpovědnost za nedostatek svého sebeovládání, přiznej si svůj problém. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí“

Odpuštění a vnitřní uzdravení

„On ti odpouští všechny nepravosti…“ Žalm 103:3

Žalmista napsal: „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje…“ (Žalm 103:3). Všimni si, v jakém pořadí je to napsáno – vědomí toho, že všechny naše hříchy jsou odpuštěny, předchází uzdravení ze všech našich nemocí. Povšimni si také slov „všechny nepravosti“. Někteří z nás

Nezavrhuj, ale respektuj!

„Všem jsem se stal vším…“ 1. Korintským 9:22

V každém pracovním vztahu musíme respektovat, že jsme různí. I v rodině přece respektujeme jedinečnosti svých povah. Nemusíme mít na vše shodný pohled, ale vždy musíme vzít v úvahu, z jakého prostředí ten druhý vyšel. Pavel to tak dělal: „Snažím se najít společnou řeč se

Umění pohádat se

„Vlídná odpověď odvrátí zlobu…“ Přísloví 15:1, ČSP

Dokonce i to nejlepší manželství se čas od času musí pohádat. Dva lidé s různým temperamentem, vkusem a způsobem myšlení – to nemůže dopadnout jinak. Zde je několik pravidel, jak se správně pohádat:1) Než promluvíš, přemýšlej. Polož si v duchu otázku, zda tvého partnera nevyprovokoval třeba

Místo dělání si starostí se modli

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete.“ Filipským 4:6

Jeden biblický učitel napsal: „Tlak dnešní doby vehnal mnohé křesťany do pavučiny podceňovaného, avšak energeticky náročného hříchu – dělat si starosti. Pravděpodobně ses ráno probudil, vstal z postele a ještě než jsi stačil cokoliv udělat, hodil sis na záda omšelý batoh starostí.