Povzbuď dnes někoho

„… dodej mu síly a odvahy 5. Mojžíšova 3:28

Povzbuzení dokáže dělat zázraky. Ve filmu Zůstaň a zachraň má učitelka Jaime Escalanteová ve třídě dva žáky, kteří se jmenují Johnny. Jeden je šťastné dítě a vynikající student, druhý marní čas tím, že se potlouká a dělá problémy. Na prvních třídních schůzkách přišla maminka

Přivádět lidi k Ježíši (3)

„Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu…“ Lukáš 5:19

Nést člověka – to je těžké břemeno. Všimni si: 1) Bylo potřeba čtyř mužů, aby tohoto muže přinesli k Ježíši. Někdy musíš hledat posilu a pomoc. Když ses za někoho modlil a jakoby se nic nedělo, pak se k tomu vztahuje verš:

Přivádět lidi k Ježíši (2)

„… nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři.“ Marek 2:3, ČSP

Některé lidi je třeba k Ježíši „přinést“, protože k němu nejsou schopni přijít sami. Jsou ochrnutí podobně jako muž v tomto příběhu. Možná se zeptáš: „Co je ochromilo?“ Ochromilo je nezvládnuté chování. Ochromilo je to, že se považovali za příliš hříšné na

Přivádět lidi k Ježíši (1)

„Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.“ Lukáš 5:17

Když Ježíš jednoho dne vyučoval v nějakém domě, čtyři muži přinesli svého ochrnutého přítele, aby ho Ježíš uzdravil. Když se pro zástup nemohli dostat dovnitř, vylezli na střechu, udělali v ní otvor, spustili nemocného dolů k Ježíši a on ho uzdravil. Bible říká: „Moc

Znát své postavení před Bohem

„… jsme tedy ospravedlněni z víry…“ Římanům 5:1

Dokud neporozumíš, jak tě Bůh vidí, budeš stále usilovat o jeho uznání a budeš se trápit, že nikdy nestačíš na jeho nároky. Cítíš se tak právě dnes? Pokud ano, zamysli se nad následujícími úseky Bible a nech se vysvobodit od pochybností:1) „… abychom se my