Buď vždy pokorný

„Kdo jsem já … že jsi mě přivedl až sem?“ 2. Samuelova 7:18, ČSP

Jeden člen britského parlamentu vzal s sebou malou dcerušku a spolu navštívili chrám Westminster Abbey. Když stála a dívala se na velebné sloupořadí, tatínek se jí zeptal: „Na co myslíš, zlatíčko?“ S dětinskou otevřeností odpověděla: „No, myslím na

Vítězství z milosti, ne z dodržování pravidel

„Zákon byl dán proto, aby všichni lidé viděli, jak jsou hříšní.“ Římanům 5:20, přel. z angl.

Proč Bůh odstranil starozákonní Mojžíšův zákon a zavedl milost? Zákon měl sice moc lidem ukázat, jak dalece odpadli, ale nedával jim sílu, aby Boha chtěli poslouchat. Dejme tomu, že máš sklony jíst hodně čokolády. Chceš se

Tatínku, ukaž svým dětem, že je miluješ

„… otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu…“ Lukáš 15:20

Kanoista Bill Havens měl téměř zaručeno, že na VIII. olympijských hrách v Paříži v roce 1924 vyhraje zlatou medaili. Několik měsíců před olympiádou se však dověděl, že jeho manželka přivede na svět potomka právě v době, kdy on by měl

Upři svůj zrak na Ježíše

„… vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše…“ Židům 12:1–2

Během Her dobré vůle v Edmontonu v Kanadě se štafety na čtyřikrát sto metrů účastnil tým z Jamajky. Závodník, který se chystal, že poběží jako třetí v pořadí, měl kamaráda, který právě závodil nedaleko na témž stadionu

Živý, nesmrtelný – a úplně jako Ježíš!

„Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11:25

Devítiletému Filipovi se děti v nedělní škole smály, že je jiný. V neděli před Velikonocemi dal učitel všem plastové vajíčko, do nějž měly děti dát symboly nového života, např. semínka a lístky, o velikonoční neděli vajíčko otevřít a povídat si o