Buď ochotný nechat Boha, aby tě formoval

„… jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových…“ Jeremjáš 18:6

Henry Poppen, jeden z prvních misionářů v Číně, strávil čtyřicet let zvěstováním Ježíšovy lásky a smrti za odpuštění hříchů tomuto národu. Když jednou skončil své kázání, přišel k němu jeden muž a řekl: „Toho Ježíše my známe! Byl tady.“ Bratr

Uznej své chyby

„… kdo domluvy poslouchá, získává rozum.“ Přísloví 15:32

Navzdory Davidovým chybám, nedostatkům a selháním o něm Bůh říká: „V Davidovi … jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli“ (Skutky 13:22). Jedna z vlastností, která učinila Davida velkým, byla jeho ochota uznat své chyby. Tady jsou dva příklady:1) Když David utíkal před

Boží odpuštění, milosrdenství a milost (2)

„Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ‚Ten u Boha spásu nenalezne.‘“ Žalm 3:3

Bez ohledu na to, jak moc jsi zklamal nebo jak často jsi zklamal, Bůh to s tebou nevzdává. Takže to se sebou nevzdávej ani ty! Nic z toho, co jsi udělal, není mimo dosah jeho milosti. Jiní

Boží odpuštění, milosrdenství a milost (1)

„… dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18

Bůh se o tebe zajímá příliš mnoho na to, aby tě nechal o své lásce jakkoliv pochybovat. Bible konstatuje: „… dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18). Pokud by nás Bůh miloval nedokonalou láskou, měli bychom důvod k obavám. Lidská láska je chybující; vede

Vždy si zachovávej dobrý postoj

„… přemýšlejte o všem, co je pravdivé … A Bůh pokoje bude s vámi.“        Filipským 4:8–9

Když procházíš těžkými časy, mělo by být tvým cílem zachovat si dobrý postoj. S Boží pomocí to je možné. Viktor Frankl, který přežil nacistický holokaust, řekl: „Jestliže vězeň cítil, že už nemůže vydržet realitu života v