Žít bez lítosti

„…než abych dokončil svůj běh a splnil úkol…“ Skutky 20:24

Představ si, že tvůj život je u konce a ty stojíš před velkým DVD přehrávačem. Bůh dovnitř vloží disk s tvým jménem a nálepkou „Co mohlo být“. Vylíčí ti podrobně všechno, co On chtěl skrze tebe vykonat: jak ti chtěl finančně požehnat, ale

Víš, proč žiješ?

„Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět…“ Jan 18:37

Ježíš přesně věděl, proč žije: „Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě“ (Jan 18:37). O tom přemýšlel, za to se modlil, to plánoval, na tom pracoval, pro to se obětoval, za to

Jak se dostat ven z duchovní krize (2)

„A Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup…“    1. Mojžíšova 35:14

Když si vzpomeneš na Boží věrnost vůči tobě, vyvolá to rostoucí naději ve tvé duši. Uschopní tě to čelit budoucnosti s důvěrou a říci: „…Hospodin…je Bůh…věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a

Jak se dostat ven z duchovní krize (1)

„V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval…“ 2. Paralipomenon 20:22

Zde je jednoduchý návod, jak jednat s duchovní krizí. Prochval se z krize ven! David začíná Žalm 22 tím, že se ptá: „Bože, proč jsi na mě zapomněl?“ (Žalm 22:3, přel. z angl.) a pokračuje tím, že říká: „Ty jsi

Říkej celou pravdu

„Buďme pravdiví v lásce…“ Efezským 4:15

Dospívající mladý muž, který právě dostal řidičský průkaz, řekl svým rodičům, že se setká se svými přáteli v místní restauraci. Ale restaurace, kam jel, byla na několika místech a on jel k té, která byla sto kilometrů vzdálená. Říká se: „Budeš polapen věcmi, které se snažíš skrýt.“