Past jménem „kdyby“

„… kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí.“ Kazatel 11:4, B21

Autorka Betty Mahalik řekla: „V dnešní době jsme zaplavováni neodbytnými myšlenkami, které křičí: ‚Kdybych měl jinou práci … dům … auto … nos … partnera … bankovní účet (další doplň sám), můj život by byl dokonalý. Nebo kdybych se měl jako tahle celebrita,

Používej strategii úsměvu

„Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře.“        Jób 29:24

Jeden pastor vyprávěl o své dvanáctileté službě v církvi. Během nedělní bohoslužby měl ve zvyku těsně před kázáním pozvat dopředu děti, aby je pak s požehnáním propustil na jejich „dětskou bohoslužbu“. Jak děti přicházely před kazatelnu, on

Žádná práce není méně hodnotná

„… ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“ 1. Korintským 10:31, B21

David řekl: „V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů“ (Žalm 84:11, B21). V tomto smyslu Joni Earecksonová Tada napsala: „Elsie provozuje křesťanský domov pro mladé dívky, které zanechaly prostituce a obchodu

Bůh je od tebe na vzdálenost jedné modlitby

„Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.“ Žalm 34:7

J. C. Penney zemřel a odešel do nebe, ale stovky obchodních domů po celé Americe stále nesou jeho jméno. Když začínal, zajímalo ho jen, jak vydělat hodně peněz. Pracoval jako úředník za šest dolarů týdně a jeho pohlcující sen

Čtyři základní prvky modlitby

„V každý čas se v Duchu svatém modlete…“ Efezským 6:18

Pomůckou k zapamatování si těchto čtyř základních prvků je akrostich P-R-A-Y („modli se“, jednotlivá počáteční slova zůstávají v angličtině):1) P = Praise. Oslavuj a chval Pána. Než budeš Boha o něco prosit, dej mu svou chválu. Když jdeš k audienci u prezidenta nebo