Jak nalézt svoje povolání

„Oddělte mi Barnabáše a Saula…“ Skutky 13:2

Bible říká: „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ‚Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.‘ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu“ (Skutky 13:2-3). Všimni si tří věcí:
1) Když Bůh Barnabáše a Saula povolal, byli ve shromáždění církve. A Duch svatý k nám stále mluví, když se shromažďujeme, abychom se modlili, uctívali a slyšeli Boží slovo. Jedním z důvodů, proč možná nevidíme jasný směr pro svůj život, je to, že nejsme na místě, kde k nám Bůh může mluvit objektivně prostřednictvím svého Slova a subjektivně prostřednictvím svého Ducha.
2) Jejich povolání bylo potvrzeno osvědčenými vedoucími. Ti, kdo položili na Pavla a Barnabáše ruce, aby potvrdili jejich povolání, byli vedoucí, kteří si našli čas, aby se modlili, postili a hledali Boží vůli. Takoví lidé jsou darem. Nebudou ti nutně říkat, co chceš slyšet, ale řeknou ti to, co slyšet potřebuješ. Poradí, napraví a povzbudí, když to budeš potřebovat, a potvrdí ti Boží vůli. Máš ve svém životě takové vztahy? Pokud ne, dej si práci a hledej je.
3) Bůh s tebou ohledně své vůle pro tvůj život nehraje na schovávanou. Pavla a Barnabáše povolal jménem. Ano, on zná tvé jméno, ví, kde žiješ, zná i okolnosti, ve kterých se nacházíš. Gedeon zrovna mlátil pšenici v lisu na víno (aby ji skryl před Midjánci) a Petr byl na lovu ryb, když je Bůh povolal. Tvůj nedostatek zkušeností ve „službě“ Boha neomezuje. To proto, že on nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané. Čekej tedy na Boha, až přijde správný čas, povolá tě.

Usiluj o dokonalost (2)

„… abyste rozpoznali, na čem záleží…“ Filipským 1:10

Dokonalost vyžaduje dvě věci, čas navíc a úsilí navíc. Vyžaduje jít „nad rámec“ toho, co od tebe druzí očekávají, protože to považuješ za věc cti a bezúhonnosti. Nemluvíme tu o perfekcionismu. Ten může učinit nešťastným tebe i všechny ostatní kolem. Perfekcionismus je založen na sebestřednosti.

Usiluj o dokonalost (1)

„… bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti.“ Daniel 5:14

Přestože Daniel žil v zajetí, odmítl se spokojit s průměrností. To upoutalo pozornost babylónského krále, který řekl: „Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti“ (Daniel

Jak přistupovat ke čtení Bible

„Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci.“ Žalm 19:9

To, jak přistupuješ ke čtení Bible, je klíčová věc. Potřebuješ dělat dvě věci:1) Přistupovat k ní čestně. Když se jeden nový křesťan na biblické studijní skupince přiznal, že mu dělalo problém určitým částem Bible věřit, ostatní se usmívali a tleskali. Netleskali zprávě

Mysl vedená Duchem

„… dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Římanům 8:6

Bible říká: „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj“ (Římanům 8:6). Jinými slovy, Duch svatý představuje Boží přítomnost, která působí ve tvém životě a je svobodná od neklidu. Buď svou mysl podřídíš působení vnějších vlivů