Co potřebuješ na poušti (4)

„… v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel!“ Žalm 105:37, B21

Všimni si ještě něčeho: Izraelci se na poušti těšili Božímu zdraví. Přemýšlej, jaké zdravotní problémy bys očekával mezi dvěma miliony lidí, putujícími nekonečnou pouští, kde lékař nebo nemocnice jsou v nedohlednu. Ale od nejmladších po nejstarší: „… v žádném z jeho

Co potřebuješ na poušti (3)

„… vyvedl ti vodu z křemene skály…“ 5. Mojžíšova 8:15

Jaká je další věc, kterou na poušti potřebuješ? Voda! Bez jídla vydržíme asi čtyřicet dní, ale bez vody bychom umřeli mnohem dříve. V duchovní oblasti je to stejné. Můžeš procházet životem bez mnoha věcí, bez Boha to ale nezvládneš. Bůh dával

Co potřebuješ na poušti (2)

„… vodil je bezpečně, strach mít nemuseli…“ Žalm 78:53

Můžeš být na poušti, a přesto můžeš být v souladu s Boží vůlí. „Ale svůj lid vedl jako ovce, jako stádo je převedl pouští, vodil je bezpečně, strach mít nemuseli…“ (Žalm 78:52–53). Na poušti poznáš Boha tak, jak jsi ho nikdy neznal.

Co potřebuješ na poušti (1)

„… jako stádo je převedl pouští…“ Žalm 78:52

Charles E. Fuller, jeden z prvních lidí, jejichž biblické vyučování vysílal rozhlas, začínal každý den svůj pořad písní „Můj Pán zná cestu pouští, a jediné, co musím udělat, je, jít za ním“. Aby Bůh dostal svůj lid z Egypta do Kanaánu, vedl ho

Modli se a nepřestávej

„… vylévej před ním své srdce!“ Žalm 62:9

Chana toužila po synovi víc než po čemkoliv jiném v životě. Jak léta ubíhala, bojovala se zklamáním a zoufalstvím: „… v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala“ (1. Samuelova 1:10). Udělala ale dvě věci, které fungovaly, a u tebe budou fungovat